Girona: La CUP mostra el seu descontentament amb el Pla Estratègic de Cultura

Valoren que es tracta d'un text que no té en compte les mancances reals de l'àmbit de la cultura. Arran de la presentació del Pla […]


Valoren que es tracta d'un text que no té en compte les mancances reals de l'àmbit de la cultura. Arran de la presentació del Pla Estratègic de Cultura, la CUP ha analitzat el text resultant. Entre d'altres mancances, s'hi detecta l'absència total dels elements assenyalats durant la Fase de Diagnòstic del Pla.

La Fase de Diagnòstic, elaborada durant el mes de maig del 2010 i que va servir per posar en comú les mancances reals de l'àmbit cutural de la ciutat, resta finalment absent del Pla Estratègic. Aquesta és la principal mancança detectada per la CUP en el text. Cal recordar que la Fase de Diagnòstic es va dur a terme a gràcies a l'aportació dels membres del CAGCI i, sobretot, de les relatories de taules sectorials de la cultura. Aquell era, a parer de la CUP "un excel·lent document que mostrava les necessitats reals de les persones implicades, diàriament, en la creació i el consum d'art a la nostra ciutat". En canvi, la CUP valora que el Pla Estratègic resultant és ara buit de contingut específic i no resol les urgències quotidianes. S'hi proposen projectes que ja estan en marxa (el Bòlit i el Parc Cultural del Migdia o el Centre Cultural la Marfà) o bé reprodueix idees vagues sense concretar la seva execució (per exemple, el projecte de potenciar l'activitat cultural a la via pública).

El Pla, finalment, s'ha presentat aquest desembre amb cinc mesos de retard respecte a les previsions inicials. Per aquest motiu, en Jordi Navarro, el portaveu local de la CUP, ha declarat que "un Pla Estratègic no es pot elaborar al final de la legislatura, allargant al màxim el seu termini de presentació. Tot indica que hi ha una certa voluntat electoralista, també, a l'hora de treballar en l'àmbit cultural".

La CUP proposa, en canvi, retornar a l'esperit inicial del document sorgit de la fase de diagnòstic per tal de solventar les mancances (en equipaments, horaris, recursos, projecció pública o diversificació de l'oferta) que reclama el sector cultural de la ciutat.

9 de desembre de 2010