Girona: La CUP es posiciona a favor del Centre Jove de Salut Integral i contra els tabús conservador

Des de la CUP de Girona valorem positivament la posada en marxa del Centre Jove de Salut Integral i la difusió d’aquest servei que ha […]Des de la CUP de Girona valorem positivament la posada en marxa del Centre Jove de Salut Integral i la difusió d’aquest servei que ha fet l’Ajuntament de Girona. Creiem que la informació seriosa sobre sexualitat, drogues, alimentació i salut, l’acompanyament i orientació argumentada i el suport emocional i psicològic als adolescents i joves és la millor prevenció de situacions de risc.


Celebrem especialment que sigui un servei municipal el que ofereixi aquesta atenció de forma gratuïta, anònima i confidencial als i les joves i adolescents de Girona, i que d’aquesta manera el compromís del nostre Ajuntament amb l’educació es faci efectiu i palpable.


L’educació sexual és primordial en aquesta etapa de la vida i cal començar a trencar tabús i secretismes si de veritat volem ajudar a joves i adolescents en el seu ple i sa desenvolupament. Cal posar al seu abast una informació i atenció professional i raonada per promoure un bon autoconeixement i ajudar-los a ser persones crítiques, conscients i responsables del seu cos i les seves actuacions.


Per altra banda, és cert que els adolescents, a vegades a partir dels dotze anys, tenen inquietuds, dubtes i pors d’aquest tipus. Voler ocultar-los la realitat només els causa més confusió. Per a ells i elles, saber que tenen aquest servei a la seva disposició no pot ser gens negatiu. No és raonable pensar que saber de l’existència


d’aquest servei els abocarà a conductes de risc. Senzillament, els nois i noies que el puguin necessitar sabran que hi és i que el poden utilitzar. Són precisament el desconeixement i la mala informació els que porten a pràctiques inadequades i perilloses per a la integritat física i mental.


Des de la CUP creiem que cal seguir treballant en aquesta línia i normalitzar així definitivament una educació sexual i per a la salut global, a partir del treball en xarxa i del compromís de tots els agents socials (família, institucions educatives i sanitàries, mitjans de comunicació, administració pública…).

20 de març de 2007