Girona: La CUP rebutja la visita del príncep espanyol

En motiu de la vinguda a Girona del Príncep d’Espanya el proper 28 de juny, la CUP de Girona ha entrat al registre una  proposta […]


En motiu de la vinguda a Girona del Príncep d’Espanya el proper 28 de juny, la CUP de Girona ha entrat al registre una  proposta de moció on es demana que l’Ajuntament de Girona es posicioni obertament en contra de la propera  visita del príncep Felip a la ciutat
La Candidatura d’Unitat Popular de Girona EXPOSA:

Atès que el proper dia 28 de Juny els gironins i les gironines haurem de “suportar” novament un visita de membres de la família reial espanyola, convidats per diferents estaments socials i polítics de Girona.

Atès el caràcter antidemocràtic de la institució monàrquica en general i de la monarquia borbònica espanyola en particular.

Atès la manca absoluta de respecte envers el poble català, les seves lleis, les seves institucions, la seva història, la seva llengua i la seva cultura per part de membres destacats de la monarquia borbònica espanyola.

Atès el marcat anacronisme que suposa en ple segle XXI l’existència d’una monarquia i tota la seva pompa reial, així com l’enorme despesa econòmica que suposa pel poble el manteniment de la família reial i del seu luxós nivell de vida.

Atès que als Països Catalans hi ha una important tradició de rebuig popular a la institució de la monarquia borbònica. Rebuig popular que s’ha manifestat al llarg de la història en múltiples formes.

Atès la voluntat manifesta del poble català d’exercir la seva llibertat en el marc d’una república lliure dels Països Catalans tot exercint el dret a l’autodeterminació.

En conseqüència demana:

Que el Plenari de  l’Ajuntament de Girona es posicioni obertament en contra de la propera  visita del príncep Felip de Borbó a la ciutat de Girona.

Que el Plenari de  l’Ajuntament de Girona expressi el seu rebuig a les monarquies atès el seu marcat caràcter antidemocràtic.

Que el Plenari de l’Ajuntament de Girona expressi el seu suport a una República basada en el pacte lliure de ciutadans i ciutadanes dels municipis, comarques i països de parla, cultura i llengua catalanes.

Que el Plenari de l’Ajuntament de Girona recolzi una República oberta a l’establiment d’acords i marcs republicans de cooperació solidària amb els pobles i nacions veïnes de la península ibèrica, d’Europa i de la mediterrània, basats en una relació entre lliures i iguals. En definitiva, que es basi en l’inalienable dret a l’autodeterminació de totes les nacions. Una República que sigui element institucional de representació nacional del nostre poble. També instrument democràtic, federatiu, participatiu, transparent i eficaç per a l’administració i la gestió dels afers públics de la ciutadania.

Que el Plenari de l’Ajuntament de Girona manifesti el seu suport a una República Catalana, els valors fonamentals de la qual han de ser :

La Llibertat. Per a la defensa irrenunciable del reconeixement i l’exercici efectiu dels drets humans (civils, socials, polítics i nacionals) de les persones i dels pobles.

La igualtat.  En lluita constant contra qualsevol estructura o acció basada en la discriminació per raó de gènere i d’opció sexual , de naixement o d’origen, i de condició personal o social.

La cooperació solidària.  Com a base necessària per a lluitar i garantir aquesta igualtat i llibertat.

La terra. Un compromís amb la terra, entenent-ho com la defensa del medi i els recursos naturals,  i alhora com a defensa del país amb la seva parla, cultura i identitat nacionals.

Girona, 23 de Juny de 2006

Jordi Navarro
(Portaveu de la CUP de Girona)

29 d'abril de 2015