Girona: La CUP reivindica el riu Ter per potenciar la biodiversitat

Santi Vilanova, d’Els Verds- AV i Jordi Navarro, de la CUP, han agafat mostres d’aigua del Ter i s’han compromès a analitzar-les i a fer […]Santi Vilanova, d’Els Verds- AV i Jordi Navarro, de la CUP, han agafat mostres d’aigua del Ter i s’han compromès a analitzar-les i a fer públics els resultats


La CUP proposa potenciar els valors naturals del riu Ter per tal d'afavorir i potenciar la biodiversitat a Girona i als municipis veïns. Però per fer-ho possible cal un riu net. Actualment les aigües del riu no són netes i l’equip de govern municipal no dóna dades sobre una pol·lució química que només a ull nu ja és perceptible. Per això Santi Vilanova i Jordi Navarro han près mostres avui de les aigües i s’han compromès a dur-les al laboratori per analitzar-les. Les analítiques es faran públiques el més aviat possible.


El Ter i tota la seva xarxa d'afluents, com a eix vertebrador de la biodiversitat a Girona, és el principal corredor biològic que tenim al municipi. En aquest sentit cal posar en contacte espais com les Hortes de Santa Eugènia, els boscos de Taialà o la Vall de Sant Daniel. Per això, cal implementar mesures efectives per mantenir i potenciar la qualitat del Ter i tot el sistema

d'afluents: els rius Onyar, Güell i Galligants, així com les petites rieres i fonts adjacents, incloent-hi la Sèquia Monar.


La CUP proposa recuperar i potenciar tots els espais naturals que voregen el riu, especialment aiguamolls iboscos de ribera, amb la finalitat de crear un mosaic d'ambients ben conservat. Ambients interconnectats a través del Ter i els seus afluents. La CUP també emplaça a la resta de municipis de la comarca riberencs del Ter a actuar coordinadament per tal de potenciar-ne els valors naturals. Amb la finalitat de preservar la integritat ecològica del Ter i llurs afluents, reclamem un pacte d'abast

supramuncipal de contenció urbanística al voltant del riu. De la mateixa manera, es proposa recuperar espais actualment urbanitzats.


El riu Ter també té valors culturals que li són propis. Antigament era un lloc d'esbarjo habitual pels gironins i les gironines. Amb la finalitat d'apropar el valor pedagògic del riu a la ciutadania, la CUP vol recuperar alguns trams del riu com a zona d'esbarjo i bany. Perquè això sigui possible, cal treballar per restaurar el cabal ecològic mínim del riu.

16 de maig de 2007