L’IMAC acaba retallant el pressupost de les festes majors de Reus

En la reunió del Consell de l’IMAC que es va fer aquest mes d’agost, el regidor de cultura i la direcció de l’organisme autònom, van […]


En la reunió del Consell de l’IMAC que es va fer aquest mes d’agost, el regidor de cultura i la direcció de l’organisme autònom, van presentar un pressupost de 130.405,69€ per a les festes de Misericòrdia, mentre que el pressupost aprovat per l’Ajuntament era de 150.490€. La representant de la CUP va exigir explicacions de la rebaixa i la gerència de l’IMAC va negar que s’hagués reduït el pressupost. L’endemà la consellera va demostrar en paper aquesta canvi pressupostari i el gerent no va oferir-li cap mena de justificació.

 

 

Quan es dugué a terme el debat al plenari sobre els pressupostos de 2012, el govern va argumentar que el pressupost de Sant Pere es reduïa perquè es volien potenciar les festes de Misericòrdia. D’aquesta manera els 18.438,48€ que retallaven per Sant Pere, es convertien en 36.611,63€ que feien créixer els pressupostos de Misericòrdia. D’aquesta manera, el govern va intentar apaivagar les queixes de les entitats del seguici festiu i de la ciutadania en general per la retallada del pressupost de Sant Pere.

 

Però, en el darrer Consell de l’IMAC on es presentà el pressupost de les festes de Misericòrdia, la sorpresa fou que dels 150.490€ aprovats en els pressupostos generals, al pressupost que ha presentat l’IMAC només es compte amb 130.405,69€. Per tant, el creixement previst de 36.611,63€, finalment només serà de 16.527,32€. Una quantitat lleugerament inferior als 18.438,48€ que retallaren del pressupost de Sant Pere.

 

Per si no fos prou, tant el regidor de Cultura, Joaquim Sorio, com el gerent de l’IMAC, Xavier Bagés, negaren aquestes dades que exposà la representant de la CUP al consell, tot acusant-la d’haver-se-les inventat i tot assegurant a la resta de representants del consell que això no era cert, i que el pressupost de Misericòrdia de l’IMAC s’adequava a la partida pressupostària aprovada en el debat de pressupostos.

 

Des de la CUP troben “indignant i un insult a la intel·ligència l’actitud d’aquestes dues persones, les quals de forma intencionada o involuntària van mentir als representats del Consell de l’IMAC”. I, afegeixen, que “la majoria dels consells municipals pretenen ser un mecanisme de legitimació de les polítiques del govern, enlloc d’espais de participació i debat que apropin la política municipal a la ciutadania”.

 

A més, la CUP assegura que encara no ha rebut cap mena de justificació de la mesura de retallar en 20.000€ el pressupost previst per les festes de Misericòrdia, quan l’endemà de la reunió del consell, la representant de la CUP va demostrar amb papers que tenia la raó. El gerent de l’IMAC, Xavier Bagés, es va estalviar de fer cap comentari i es va mostrar sorprès com si no sabés que havien retallat el pressupost previst.

 

Per aquest motiu, la Candidatura d’Unitat Popular de Reus insta a l’IMAC, al regidor de cultura o al senyor alcalde que facin públic el motiu d’aquesta nova retallada en matèria de cultura, així com anuncien que faran un seguiment exhaustiu de l’aplicació de totes les partides pressupostàries aprovades en Ple. De fet, ja en el propi debat de pressupostos, David Vidal va preguntar al regidor de cultura com s’havia gestionat el pressupost de Sant Jordi, ja que s’havia augmentat respecte l’edició anterior i en canvi s’havien realitzat menys activitats. Tampoc va rebre resposta al respecte.

17 d'agost de 2012