Lleida: La CUP s’oposa a la ordenaça de civisme que criminalitza el treball sexual

En motiu de la modificació de l’ordenança de civisme a la que s’hi ha incorporat sancions d’entre 300 i 3.000 euros a qui es prostitueixi […]


En motiu de la modificació de l’ordenança de civisme a la que s’hi ha

incorporat sancions d’entre 300 i 3.000 euros a qui es prostitueixi a

la via pública, la CUP com d’altres entitats va presentar al·legacions

en contra, en tant que s’hi criminalitza la dona que majoritàriament és

el col·lectiu que es dedica al treball sexual. La regidora de Seguretat

ens ha notificat la desestimació al·legant fonamentalment l’existència

del Pla Integral d’Intervenció sobre el Treball Sexual.

Avui, a dos dies de commemorar el 8 de Març, Dia Internacional de la Dona Treballadora, la CUP s’ha volgut adreçar a la regidora Sara Mestres com a responsable de Seguretat i per tant d’aquesta escalada punitiva en contra de les dones a la nostra ciutat, per a fer-li avinent les següents consideracions:

1.- CRIMINALITZACIÓ DE LES DONES. Tipificar com a infracció el treball sexual ofert a la via pública reforça la imatge degradant que la dona viu com a treballadora d’aquest sector, i al sancionar-la es criminalitza la víctima d’una situació discriminatòria i de violència contra les dones com és la prostitució. Una realitat social complexa i molt diversa en els seus casos, que necessita de mesures socials, econòmiques i laborals específiques i fins i tot personalitzades. Per la qual cosa, instem a la Paeria a retirar l’ordenança.

2.- INEFICÀCIA D’UN PLA SOTMÉS A L’ORDENANÇA. El Pla Integral d’Intervenció sobre el Treball Sexual a Lleida seria un instrument idoni per a l’abordatge transversal i en xarxa de mesures socials envers la situació de les persones que exerceixen el treball sexual, sota una perspectiva de gènere, si no coexistís amb mesures punitives com l’ordenança de civisme, de rang normatiu clarament superior i que ha estat aprovada amb caràcter previ al pla i no a la inversa, és a dir, sense comptar amb una prospectiva-diagnosi abans d’emprendre mesures de cap tipus, i menys encara, de caire punitiu.

3.- MILLORA DEL PLA INTEGRAL. Al marge de les anteriors consideracions, atès que no sols ens pronunciem en contra de l’ordenança sinó que volem aportar propostes de millora del Pla Integral d’Intervenció sobre el Treball Sexual, treballant en pro de mesures i alternatives socials no criminalitzadores, la CUP ha sol·licitat participar en la comissió de treball del Pla, així com que aquesta resti oberta a la resta d’entitats de la ciutat, especialment de dones i del col·lectiu a qui va adreçat.

A Lleida, el 6 de març de 2008.

6 de març de 2009