Manresa: La CUP no accepta la retallada de sous als treballadors municipals

La CUP no acceptarà cap retallada generalitzada del sou dels treballasdors municipals que no vagi acompanyada de l’assumpció de responsabilitats polítiques per part de l’equip […]


La CUP no acceptarà cap retallada generalitzada del sou dels treballasdors municipals que no vagi acompanyada de l’assumpció de responsabilitats polítiques per part de l’equip de govern. La Candidatura d’Unitat Popular de Manresa entèn que l’actual equip de govern és responsable de la situació propera a la fallida a la que ha arribat l’hisenda municipal.

La manca de previsió, l’excés de despesa, el curt-terminisme i l’endeutament sistemàtic han fet possible arribar a l’actual situació límit. Des de la CUP sempre ha criticat  que les finances municipals es basessin en ingressos puntuals com els provinents de la construcció.  És per això que ha proposat repetidament la reducció de despeses innecessàries, com dietes, càrrecs de confiança, gerències i despeses de representació; també es va oposar a principi de legislatura a l’augment del 20 % dels sous dels càrrecs polítics, ha denunciat l’excessiva distància salarial que hi ha entre els mateixos treballadors municipals i va criticar en el seu moment inversions excessivament costoses com el projecte de la Reforma.
La CUP entèn, també, que l’equip de govern ha reaccioant tard i malament i que la retallada generalitzada i l’acomiadament dels treballadors en la situació més precària són la pitjor de les solucions.
Per altra banda, volem recordar que l’alcalde de la ciutat té juna doble responsabilitat en l’actual desatre econòmic al formar part del mateix partit que governa a l’estat espanyol que ha malbaratat recursos (els 400 euros o els FEIL, per exemple), que no s’ha atrevit mai a regular i elevar la fiscalitat de les transaccions bancàries, les grans fortunes i els  fons d’inversió. Així mateix, la CUP considera inacceptable retallar els sou dels treballadors públics i no tocar ni els pressupostos militars o els de la monarquia, ni reduir l’anacrònica estructura ministerial de l’estat  o qüestionar l’insostenible espoli fiscal a la que estan sotmesos els Països catalans i que contribueix a ofegar econòmicament els nostres ajuntaments.

És per tot això que la CUP no acceptarà cap reducció salarial gerenarlitzada si no va acompanyada d’una assumpció de responsabliats de l’equip de gpvern i dels tres partits que li donen suport: ICV, ERC i PSC.

CUP Manresa  Manresa a 18 de Juny del 2010

18 de juny de 2010