Manresa: La CUP aposta per la creació d’un Institut Municipal d’Educació per la Igualtat.

Els membres de la CUP Roger Torras i Antoni Casserras van presentar el passat 3 de maig en roda de premsa la proposta de constitució […]Els membres de la CUP Roger Torras i Antoni Casserras van presentar el passat 3 de maig en roda de premsa la proposta de constitució d’un ens públic encarregat de la gestió de totes les competències municipals en educació.


Roger Torras, candidat a l’alcaldia de Manresa per la CUP, va fer un repàs dels principals dèficits en educació on en va destacar la tradicional manca de planificació, la manca de recursos, la getització i la gestió poc eficient de l’Escola d’Art, les Llars d’Infants i sobretot l’Oficina d’escolarització.


Al seu torn, Toni Casserras, membre de la Comissió de Drets Socials de la CUP, va fer una breu diagnosi de la situació de l’Educació, i seguidament va explicar amb profunditat la proposta de la CUP de crear un Institut Municipal d’Educació per la Igualtat. Una entitat pública amb autonomia financera, controlat per la comunitat educativa i no només pels polítics, en definitiva, un ens de gestió, integració i coordinació de les competències educatives de l’Ajutament, sobretot ara que està prevista la transferència de les llars d’infants de la Generalitat als ajuntaments.


EDUCACIÓ: NOVES NECESSITATS, NOVES POLÍTIQUES, NOUS INSTRUMENTS

CREACIÓ DE L'INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ PER A LA IGUALTAT


El principal repte que té la nostra ciutat en l’àmbit educatiu és combatre la desigualtat que hi al sistema educatiu català.


● En primer lloc ha  assegurar una oferta educativa -no exclusivament escolar- de qualitat a tothom i en condicions dignes (incloent-hi el Primer Cicle d'Educació Infantil).


● En segon lloc, enfrontar-se a la concentració de les necessitats educatives en alguns centres, que no per això reben els recursos necessaris per a afrontar-los.

●  En tercer lloc tallar d’arrel el procés de segregació escolar, que està creant escoles ghetto i que ens acosta perillosament a la situació que es viu a França o a Holanda, on els alumnes nouvinguts estan concentrats en algunes poques escoles públiques, generant una mena d’apartheid escolar que s’estén després a tota la vida social.


● I en darrer lloc gestionar amb més eficiència les competències i serveis que ja té l'Ajuntament (Escola d'Art, Conservatori-Escola de Música, Llars d'Infants, Oficina d'Escolarització)  però també preparar-se per als reptes imminents: traspàs de les llars d'infants de la Generalitat,….


En l'actual model de gestió de les competències educatives hi trobem:


● Poca eficiència en explotar les potencialitats dels serveis propis.


● Poca agilitat (derivada de l'encorsetament burocràtic que pateix el nostre Ajuntament de fa molts anys). La gestió de les obres i els manteniments dels centres n'és un exemple paradigmàtic, però no l'únic.


● Poca integració dels serveis municipals que incideixen en l'educació (serveis socials, cultura, esports, Medi ambient). La ciutat potser està creant un projecte educatiu, però l'Ajuntament no  sembla pas que el tingui clar.


● Poca determinació política en les decisions clau per a la no-discriminació. No pot ser que l'Oficina d'Escolarització sigui un mer assignador burocràtic de places escolars, que consolida la ghettització i a sobre és incapaç de facilitar l'acollida dels alumnes als centres.


● Un model de “repartidora” dels recursos que ignora olímpicament les desigualtats existents i per tant, les reforça.


Per això proposem que la política educativa la dirigeixi i gestioni un ens que anomenem Institut Municipal d'Educació per la Igualtat, que hauria de:


● Tenir autonomia financera per gestionar els serveis educatius de forma àgil i eficient i la capacitat d'assumir-ne alguns que representen una càrrega per molts centres educatius (els menjadors escolars, per exemple).


● Disposar d'un pressupost suficient per garantir una bona gestió. Si l'educació és una prioritat en els discursos, també ho ha de ser en els pressupostos.

 

● Estar controlat per la comunitat educativa, no només pels grups polítics.


● Tenir capacitat de planificació estratègica i d'anticipació per superar la incapacitat actual de respondre els reptes presents.


● Tenir capacitat de coordinació/integració dels programes municipals que tenen una incidència en l'àmbit municipal.


● Establir un model àgil i amb l'autonomia que necessiten l'Escola d'Art i el Conservatori/Escola de Música de Manresa.


● Garantir la creació d'una xarxa pública única d'Educació Infantil de Primer Cicle, quan es produeixi el traspàs de les Llars d'Infants Municipals.

Candidatura d’Unitat Popular

Comissió de Drets Socials

manresa@cup.cat

http://www.manresa.cup.cat


Maig de 2007

4 de maig de 2007