Manresa: La CUP diu que l’Ajuntament va a remolc d’EYSA en la Reforma

Després d'assistir a les sessions de la comissió informativa especial de la Plaça de la Reforma i que es presentessin les conclusions compartides per tots […]Després d'assistir a les sessions de la comissió informativa especial

de la Plaça de la Reforma i que es presentessin les conclusions

compartides per tots els grups municipals, la CUP ha realitzat un

informe on s'exposen les conclusions a les quals ha arribat la

formació. 


En un dels punts d'aquest document CUP Manresa diu que

l'Ajuntament de Manresa és incapaç de portar la iniciativa i la

direcció del projecte i que "es limita a anar a remolc de l'empresa que incompleix compromisos i terminis reiteradament", és a dir, a remolc d'EYSA, empresa concessionària de les obres. Segons la CUP l'Ajuntament no ha seguit "el principi de prevenció"

ja que EYSA va ser l'única empresa que va poder optar al contracte

d'obres, fet que ha provocat que l'ajuntament s'hagi quedat sense

alternativa davant els incompliments d'aquesta.

La Candidatura per Unitat Popular de Manresa també ha denunciat que,

davant els 14 mesos de retard del projecte executiu de l'aparcament i

dels 62 mesos de retard del projecte d'urbanització per part d'aquesta

empresa, l'Ajuntament hauria hagut de replantejar-se el projecte.

La formació també creu que l'avantprojecte de la Reforma contenia "excessives imprecisions"

que van obligar a introduir canvis posteriors, amb el corresponent

increment de costos per la ciutat, que el projecte que va presentar

públicament l'Ajuntament "amaga les proporcions reals dels murs que formaran part de la urbanització final"

i que la previsió de la durada de les obres per part d'EYSA, que

inicialment s'havia dit que seria de 18 mesos, no era realista.

Com a possible solució, la CUP proposa un replantejament del

departament d'Urbanisme. Segons aquest partit a la Direcció de l'àrea

del territori i de Seveis de projectes urbans, que s'està fet càrrec

del seguiment del projecte, és on s'hi troben els treballadors amb les

retribucions més elevades de l'Ajuntament de Manresa. "Entenem

que aquestes retribucions comporten una assumpció de responsabilitats

elevada i que, per tant, quan l'execució d'un determinat projecte

presenta les deficiències, incompliments, sobrecostos, desinformació i

retards que ha comportat aquest, la composició i el quadre de

retribucions d'aquests departaments no pot restar inalterat
", diu la formació independentista.

En aquest comunicat Canditarura per Unitat Popular de Manresa també

recorda que des d'un principi es van oposar a la ubicació de

l'aparcament subterrani de la Plaça de la Reforma degut al cost que

comportava i a la existència d'altres alternatives de pàrquing més

barates.

19 d'abril de 2010