Manresa: La CUP proposa l’elaboració d’un calendari d’equipaments del nucli antic

La CUP de Manresa denuncia que la seu de la nova delegació d’ensenyament situada a la carretera de Vic, a l’adreça que ocupava la joiera […]La CUP de Manresa denuncia que la seu de la nova delegació

d’ensenyament situada a la carretera de Vic, a l’adreça que ocupava la

joiera Tous, costi 230.000 euros l’any o que l’habilitació del Palau

Firal con a viver d’empreses superi els 2 milions d’euros i en canvi al

nucli antic de Manresa existeixin nombrosos edificis i solars

qualificats com a equipaments, que actualment estan en desús i sense un

calendari clar d’adequació i posada en servei.


Entre d’altres, la Sala Ciutat, els jutjats vells,

l’Auditori de Sant Francesc, l’antiga seu de la Creu Roja, l’illa de

cases situada entre els carrers Na Bastardes i Vallfonollosa, l’antic

convent i residència del carrer Amigant o l’edifici històric de la

Cambra de Comerç, són emplaçaments del nucli antic de la ciutat que no

tenen cap ocupació actual ni planificada.


Per tot

això, la CUP presentarà en el ple del proper dilluns proposta

d’elaboració d’un calendari de posada en servei dels equipaments del

nucli antic, entenent que la dinamització d’aquesta zona de la ciutat

no només ha de contemplar les millores arquitectòniques, sinó que és

important tenir present, també, la dinamització social i econòmica. Per

a que aquesta proposta no es perdi en el calaix de les bones

intencions, la CUP demanarà que l’elaboració d’aquest calendari estigui

finalitzada abans d’un any.

18 d'abril de 2009