Manresa: La CUP proposa una moció sobre el funcionament de Renfe durant la nevada

El Grup Municipal de la CUP presenta al Ple del proper dia 15 de març, una moció per a que l'Ajuntament de Manresa formuli una […]El

Grup Municipal de la CUP presenta al Ple del proper dia 15 de març, una

moció per a que l'Ajuntament de Manresa formuli una queixa formal a

Renfe, Adif i al DPTOP de la Generalitat arran de les deficiències, al

matí, i la suspensió total del servei, a partir del migdia, del servei

de Rodalies de la línia R4 del dia 8 de març

[PDF] Moció de la CUP per traslladar queixa formal a la Renfe pel servei durant la nevada (1 pàg)

9 de març de 2010