Manresa: La CUP veu com un simulacre de participació als Consells de Districte

Des de la CUP de Manresa fem una valoració molt crítica dels nous consells de districte que s'han creat a la ciutat ja que considerem […]Des de la CUP de Manresa fem una valoració molt

crítica dels nous consells de districte que s'han creat a la ciutat ja

que considerem que segueixen el mateix 'model fracassat' d'experiències

de participació anteriors. La setmana passada es van fer les primeres

reunions d'aquests consells que tenen una capacitat 'molt limitada' i

confonen participació amb mer seguiment.


Segons la CUP els consells

s'han volgut vendre com una experiència de participació que corregia

errors de processos duts a terme anteriorment però el model 'continua

sent el mateix'. És més un 'simulacre de participació que no pas una

participació real'.


Des de la CUP creiem que el debat sobre quines

prioritats de treball han de tenir els consells ha estat dirigit,

bàsicament, pels regidors de la mesa de cada districte. Tot i que

durant els consells els veïns han expressat la seva preocupació per

molts temes no presents al darrer Pla d'Actuació Municipal, no s'han

acabat incloent a la llista de temes més immediats. A la CUP opinem que

els objectius i els mètodes de treball dels consells són molt

'confusos' i es barregen actuacions que s'estan acabant o ja

planificades i pressupostades amb d'altres sobre les quals encara no

s'ha fet res. A més les actuacions on hi ha molt poc marge de maniobra

són les que s'ha fixat per treballar des dels consells. A banda de que

el pressupost és 'ridícul' i es té l'obligació de destinar-lo a via

pública.


En aquest sentit des de la CUP

considerem que, sense pressupost, la participació real es veu molt

limitada. L'Ajuntament de Manresa diu que els consells de districte han

de ser un interlocutor directe entre els ciutadans i l'Ajuntament, però

no es va gaire més enllà que ser un mers instruments de difusió de les

accions ja programades que es difressa d'una participació que no és

real. A banda del regidor, els formen un regidor del partit polític més

votat en cada districte, que és el president de la mesa; totes les

associacions de veïns del territori que abasta cada consell; fins al

25% de les entitats d'aquell territori; set representants de partits

amb representació municipal, una desena ciutadans triats per sorteig i

un funcionari municipal.

9 de març de 2009