Maresme: La CUP s’oposa a la construcció de laterals a l’autopista

L’autopista ens ha partit la comarca per la meitat en detriment d’espais agrícoles, rieres, torrents i espais naturals. Aquest model de desenvolupament territorial ha primat […]L’autopista ens ha partit la comarca per la meitat en detriment d’espais agrícoles, rieres, torrents i espais naturals. Aquest model de desenvolupament territorial ha primat l’ús del vehicle privat i s’ha arribat al punt que la majoria d’activitats i serveis urbans es disposen en funció de l’accés amb aquest mitjà de transport. Això ha propiciat la proliferació d’urbanitzacions de baixa densitat i centres comercials i de lleure a l’entorn de l’autopista, i també un increment de l’ús del vehicle privat per fer desplaçaments quotidians.


Aquest no és un model sostenible: el cotxe privat és un dels principals causants de la contaminació ambiental i la crisi energètica mundial i els canvis en el clima ens aboquen a l’estalvi de recursos i energia. L’ampliació il·limitada de la xarxa de carreteres només contribueix a agreujar els problemes.


Per aquestes raons, la CUP s’oposa a la determinació de la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya de construir laterals de dos carrils de circulació a l’autopista del Maresme, que no solucionaran el problema de la mobilitat, sinó que propiciaran l’efecte crida −més carreteres, més cotxes− amb conseqüències tals com embussos diaris i la creació de noves urbanitzacions. Els laterals, doncs, agreujaran el problema i n’endarreriran la solució, que passa per la redefinició d’un transport públic com a alternativa real al cotxe privat.


Per tot això, la Candidatura d’Unitat Popular proposarà al Ple municipal que l’Ajuntament s’oposi al projecte de laterals projectats a banda i banda de l’autopista i que iniciï una roda de contactes amb tots els ajuntaments de la comarca per fer front comú a favor d’una mobilitat alternativa al vehicle privat.


 No als laterals a l'autopista 41.35 Kb

2 de juny de 2008