Martorell: Continua la lluita contra les ARE

La CUP de Martorell presenta les al·legacions a l'aprovació inicial del PDU de les ARE del Baix Llobregat, concretament a l'ARE de la Sínia i […]La CUP de Martorell presenta les al·legacions a l'aprovació inicial del

PDU de les ARE del Baix Llobregat, concretament a l'ARE de la Sínia i

de l'Horta de la Vila

La Candidatura d'Unitat Popular de Martorell continua la mobilització contra les Arees Residencials Estratègiques (ARE) presentant un seguit d'al·legacions als plantejaments que donen via lliure a l'urbanització dels terrenys inclosos en l'ARE al terme municipal de Martorell.

Les al·legacions formulades per la formació de l'Esquerra Independentista, que s'han presentat al Registre del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, mostren el seu rebuig a la urbanització dels espais coneguts com l'Horta de la Vila i la Sínia de Martorell.

Tots els motius al·legats fonamenten la nul·litat del planejament aprovat inicialment, entre els invocats, resulten cabdals la prohibició de la urbanització ens els sòls inundables de l'horta de la Vila i en els sòls rústecs de la Sínia, així com l'existència de més d'un miler de pisos buits al poble.

A partir d'aquest moment els Ajuntaments afectats presenten les seves al·legacions als projectes aprovats inicialment. En acabat, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DPTOP), impulsor del projecte, resoldrà les al·legacions presentades.

La Candidatura d'Unitat Popular s'ha compromès a mobilitzar el veïnat de Martorell per tal de fer enrere aquesta nova agressió, que suposaria la urbanització d'habitatges i equipaments en zona inundable i un creixement insostenible del poble.

19 de desembre de 2008