Martorell: La CUP diu que l’aparcament de sota el pont de l’Anoia és il·legal!

Aproximadament a principis del mes de febrer de 2009 l’Ajuntament va començar les obres de l’aparcament que hi ha sota el pont del Anoia. Aquestes […]Aproximadament a principis del mes de febrer de 2009 l’Ajuntament va

començar les obres de l’aparcament que hi ha sota el pont del Anoia.

Aquestes obres van consistir en l’asfaltat de la llera esquerra del riu

Anoia, un espai que és part del domini públic hidràulic, per a fer-hi

un aparcament i un camí fins al molí fariner. En aquests terrenys, la

normativa que regula el domini públic hidràulic no hi permet fer obres

sense la preceptiva autorització.

La tramitació d’aquestes autoritzacions permet a la ciutadania dir-hi la seva en forma d’al•legacions. No és que això sigui un gran pas cap a una democràcia participativa, però és el mínim que totes les administracions han de garantir-nos.

Tot i això, l’Ajuntament va preparar els terrenys per a l’asfaltat sense el preceptiu permís. És en aquest moment que es van denunciar les obres a l’ACA, que forma part de la Generalitat. El treball amb xarxa amb l’Associació Martorell Viu va comportar que totes dues entitats signéssim la denúncia.

L’ACA ha tramitat l’expedient sancionador, que encara no ha resolt de manera definitiva. Fa pocs dies ens van notificar la proposta de resolució, en la que es desestimen íntegrament les al•legacions de l’Ajuntament i es proposa sancionar-lo amb una multa de 30.000.-€.

El posicionament de l’Assemblea de la CUP de Martorell ha estat clar des del principi: Fer tot el possible per a que no es malmetin més els espais naturals de la vila, que ja estan molt degradats gràcies a totes les administracions locals i autonòmiques que han pogut gestionar-ne algun aspecte.

No es pot permetre que l’Ajuntament actuï de manera il•legal, com tampoc es pot permetre que tot el poble haguem de carregar amb la sanció que li acabaran per imposar a l’Ajuntament, perquè cal cercar les persones responsables tècnica i políticament, de tota aquesta història.

I és la mala manera de fer dels gestors de l’Ajuntament que ens empeny a les associacions i entitats a entrar en procediments administratius lents i tècnicament complexes, tasca que només té sentit perquè existeix un interès comú de preservació del medi i de lluita diària per un entorn viu i participat.

Aquesta manera de fer, sense participació ni informació, és la regla general de funcionament de les Administracions, tal i com podem veure amb com s’han aprovat les Àrees Residencials Estratègiques, amb la gestió dels espais públics i la relació clientelar de l’Ajuntament envers les entitats.

Que no us enredin, la nostra voluntat política és que els RIUS siguin VIUS!

Candidatura d’Unitat Popular de Martorell

Martorell, 26 de novembre de 2009

26 de novembre de 2009