Mataró: Per un carril bici alternatiu al cotxe privat

La CUP proposa que es faci una planificació integral de la Mobilitat Urbana de Mataró que prioritzi els vianants, les bicicles i el transport públic, […]La CUP proposa que es faci una planificació integral de la Mobilitat Urbana de Mataró

que prioritzi els vianants, les bicicles i el transport públic, i que

en qualsevol nova urbanització de carrers de la ciutat es contempli la

creació del carril bici corresponent sense envair l’espai dels

vianants.


No es poden continuar fent carrils bici que entrebanquin el pas de

la gent que camina per la vorera. La CUP entén que la circulació de

bicicletes ha de ser una alternativa al trànsit de cotxes particulats i

no un perill per als qui van a peu. Per això les bicicletes han de

tenir el seu carril reservat a la calçada i no a la vorera, que és per

on habitualment els fa passar l'Ajuntament.


 Proposta sobre els carrils bici 33.16 Kb


PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA

D’UNITAT POPULAR (CUP) SOBRE L’ESTABLIMENT DE CARRILS BICI A LA CIUTAT

DE MATARÓ

Dissabte passat, 27 de setembre, es va inaugurar el nou carril bici de

la Via Europa. És un carril bici que, com que passa per la vorera,

redueix l’espai dels vianants. Entenem que la ciutat de Mataró

necessita una nova planificació de la mobilitat que redueixi el

transport amb cotxe privat (per evitar així embussos, contaminació,

accidents, etc.) i habiliti la ciutat per prioritzar la circulació de

vianants, bicicletes i transport públic.

Veiem, en canvi, com els pocs carrils bici que tenim a Mataró es

projecten com un obstacle per als vianants i no com una alternativa al

cotxe privat. Així passa als carrils per a bicicleta de la Via Europa,

el Passeig Marítim, el Rengle… acabats de crear. Aquests carrils

haurien de passar per la calçada, guanyant espai al cotxe privat i, en

canvi, creen un nou perill per als vianants. Al mateix temps,

l’Ajuntament hauria de facilitar l’existència d’un transport públic

eficient que fos alternatiu l’ús del vehicle particular.

Sabem que des del 2006 s’ha contractat el servei d’una auditoria a

càrrec de l’empesa CINESI (Consultoria de Transport), però no en veiem

cap resultat que no siguin quatre ratlles pintades a la vorera.

Cal una política molt més seriosa que planifiqui una mobilitat integral

en què les prioritats siguin: primer els vianants, després les

bicicletes i el transport públic, i finalment el vehicle privat.

Per tot això,

PROPOSEM

Que es facin una auditoria i una nova planificació integrals de la

Mobilitat Urbana de Mataró que prioritzi els vianants, les bicicles i

el transport públic en front del cotxe privat, i que integri propostes

com el bícing de Barcelona, noves estacions urbanes i interurbanes de

tren i autobús, etc.

Que en qualsevol nova urbanització de carrers de la ciutat contempli la

creació del carril bici corresponent sense envair l’espai dels

vianants. 

No obstant això, el Ple decidirà.

Xavier Safont-Tria i Ramon

Regidor-portaveu del grup municipal de la CUP

Mataró, 29 de setembre de 2008

3 d'octubre de 2008