Mataró: La CUP s’adhereix al col·lectiu ciutadà ‘Salvem Can Fàbregas i de Caralt’

Avui s'ha presentat públicament el col·lectiu ciutadà Salvem Can Fàbregas i de Caralt, impulsat per una setantena de persones. La Candidatura d'Unitat Popular de Mataró […]Avui s'ha presentat públicament el col·lectiu ciutadà Salvem Can Fàbregas i de Caralt, impulsat per una setantena de persones. La Candidatura d'Unitat Popular de Mataró (CUP Mataró) s'ha adherit al nou col·lectiu i anima la ciutadania i altres entitats a afegir-s'hi des del web www.salvemcanfabregas.org .

La CUP comparteix tots els punts del manifest del col·lectiu ciutadà, i

signarà les al·legacions que es presentaran tant a l'Ajuntament com a

la Generalitat per tal d'evitar la destrucció del conjunt fabril que

forma part del patrimoni de la ciutat.


Manifest de Salvem Can Fàbregas i de Caralt 40.20 Kb


MANIFEST del col·lectiu ciutadà Salvem Can Fàbregas i de Caralt:


El conjunt industrial de Can Fàbregas i de Caralt, al carrer

Biada núm. 15, estava catalogat en el Pla Especial del Patrimoni

Arquitectònic de Mataró amb el màxim nivell de protecció (A) i havia

estat qualificat en el Pla d’Actuació Urbanística Municipal del 2002 i

del 2004 com a edifici important a conservar.

La proposta d’ubicar la “Locomotora Comercial” a la cruïlla del carrer Biada amb ronda Alfons XII suposa l’enderrocament de l’edifici de Can Fàbregas i de Caralt.

L’equip d’urbanisme, forçat per les exigents condicions volumètriques i

estratègiques imposades, ha instat al Consell de Patrimoni a rebaixar

el nivell de protecció de la fàbrica, per permetre’n la demolició.

Aquesta decisió ha estat presa de manera precipitada, en una votació

molt ajustada (sis vots a favor, cinc en contra i dues abstencions) i

disposant d’unes dades històriques escasses que mereixien haver estat

actualitzades i ampliades per a l’ocasió.

Hauria calgut conèixer que en realitat aquesta fàbrica va ser construïda l’any 1879 com edifici de la Farinera Mataronesa.Donades aquestes circumstàncies, les persones i col·lectius

sotasignants, constituïts en el moviment ciutadà “Salvem Can Fàbregas i

de Caralt”


 1. Considerem un atemptat al patrimoni de la ciutat la

  decisió d’enderrocar l'edifici de Can Fàbregas i de Caralt, decisió

  presa sota la pressió dels interessos econòmics del centre comercial.
 2. Exigim el retorn del conjunt de Can Fàbregas i de Caralt al seu nivell original de protecció

  (A) dins el Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de Mataró, ja que

  el conjunt fabril no ha perdut cap dels elements que en el seu moment

  el van dur a ser catalogat i protegit.
 3. No ens posicionem

  respecte el projecte de la “Locomotora Comercial” ni sobre la reforma

  urbanística d’aquest sector. No volem que es creï el fals dilema

  "Locomotora" versus Patrimoni. Donem suport a la modernització i el

  progrés de la ciutat, perquè entenem que aquesta és una entitat viva i

  en contínua evolució, però alhora creiem que la modernitat no ha d’estar renyida amb la conservació del patrimoni històric.

  Podent tenir progrés i patrimoni a la vegada, no tenim perquè renunciar

  al segon per obtenir el primer, sinó buscar la manera que ambdós puguin

  conviure amb respecte mutu.
 4. Demanem la rehabilitació de les edificacions originàries del conjunt i la seva integració en l'entorn.

  Considerem que l'edifici catalogat ha de ser compatible amb qualsevol

  ús que se li vulgui donar, tant sigui privat com públic. Demanem que

  s’explorin totes les possibilitats de redistribució d’equipaments, sòl

  comercial i sòl destinat a habitatges de les illes sota aquest pla de

  reurbanit-zació per tal de fer compatibles els exigents interessos de la firma comercial amb els interessos patrimonials i socials de la ciutat,

  que també haurien de ser igual d’exigents. D’aquesta manera, Can

  Fàbregas seguirà essent un element que enriquirà el paisatge urbà i

  formarà part d’una entitat urbana ordenada.
 5. Proposem a l'Ajuntament que en totes les operacions urbanístiques es vetlli per la preservació del patrimoni arquitectònic

  (catalogat oficialment o no), que defineix el paisatge urbà, la

  identitat, la història i que contribueix a donar qualitat de vida a

  totes les persones que vivim a Mataró i que hi viuran en futures

  generacions. Invertir en patrimoni també és fer una inversió de futur.


Col·lectiu ciutadà “Salvem Can Fàbregas i de Caralt”

Mataró, gener de 2007

2 de febrer de 2007