Mataró: La CUP presenta una resolució en contra dels cementiris nuclears

La Candidatura d'Unitat popular (CUP) de Mataró ha presentat una proposta de resolució al ple municipal de Mataró per rebutjar qualsevol possible proposta d'instal·lació d'un […]La Candidatura d'Unitat popular (CUP) de Mataró

ha presentat una proposta de resolució al ple municipal de Mataró per

rebutjar qualsevol possible proposta d'instal·lació d'un magatzem de

residus radioactius al municipi i també a Ascó, i a qualsevol lloc de

Catalunya.


La CUP considera que Catalunya, amb

tres centrals nuclears en funcionament i una central nuclear en fase de

desballestament, "ja ha hipotecat greument el seu futur, assumint els

riscos potencials dels residus radioactius d'alta activitat des de

l'inici del seu funcionament". 


A més, la formació recorda que els residus d'alta

activitat radioactiva tenen un gran potencial tòxic i suposen una

amenaça per a la salut pública i el medi ambient, "per a la qual no

existeix cap solució tècnica satisfactòria enlloc del món, amenaça que

comporta una afectació i unes conseqüències que tocaran de ple el

territori que l'aculli, així com un ampli territori al seu voltant".


 


 


PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA AL PLE LA

CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR (CUP) PER REBUTJAR LA POSSIBLE

INSTAL·LACIÓ D'UN "Almacén Temporal Centralizado" (ATC) AL NOSTRE

MUNICIPI I A QUALSEVOL ALTRE MUNICIPI DEL PAÍS.


 


Atès que

la Ponència d'Energia del Congrés dels Diputats, en data 21 de desembre

de 2004, va aprovar per unanimitat demanar al Govern de l'Estat que la

gestió dels residus radioactius d'alta intensitat procedents de les

centrals nuclears espanyoles fos realitzada a través d'un Almacén

Temporal Centralitzado (ATC),


Atès que s'ha prioritzat la construcció de l'ATC en municipis amb centrals nuclears o propers a aquestes instal·lacions,


Atès

que el projecte COWAM, impulsat per l'AMAC, i amb el suport i

participació del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), l'Empresa Nacional

de Residuos (ENRESA), entre d'altres organismes i institucions, ha

estudiat quin seria el millor procediment per a la tria de

l'emplaçament de l'ATC,


Atés que des ENRESA, en col·laboració amb

el Govern de l'Estat, ha de desenvolupar els criteris necessaris per a

la instal·lació a l'Estat espanyol de l'ATC, i que és qui en un futur

gestionarà aquesta instal·lació,


Atès que s'ha creat una comissió

interministerial per establir els criteris que ha de complir

l'emplaçament de l'ATC, i per tramitar les sol·licituds per acollir el

futur ATC entre els possibles interessats,


Atès que el municipi d'Ascó ja ha demanat per majoria del plenari del seu Ajuntament ser receptor de l'ATC,


Atès que ENRESA ha reiterat que l'ATC no es podrà imposar a ningú,


Atès

que el Govern de l'Estat i el mateix President del Govern han

condicionat la instal·lació de l'ATC al fet que hi hagi un ampli

consens social a la zona on s'ubicaria,


Atès que Catalunya, amb

tres centrals nuclears en funcionament i una central nuclear en fase de

desballestament, ja ha hipotecat greument el seu futur, assumint els

riscos potencials dels residus radioactius d'alta activitat des de

l'inici del seu funcionament.


Atès que aquests residus d'alta

activitat radioactiva tenen un gran potencial tòxic i suposen una

amenaça per a la salut pública i el medi ambient, per a la qual no

existeix cap solució tècnica satisfactòria enlloc del món, amenaça que

comporta una afectació i unes conseqüències que tocaran de ple el

territori que l'aculli, així com un ampli territori al seu voltant,


 


Atesa

la llarga vida d'aquests residus, que emetran radioactivitat durant

desenes de milers d'anys, la qual cosa fa que s'hipotequi el territori,

no ja per a la nostra generació sinó també per a les generacions

futures,


Atès que ningú pot condicionar, d'aquesta manera tant

crítica, el nostre futur i el dels nostres descendents a tant llarg

termini,


Atès que 62 ajuntaments de les comarques del Camp de

Tarragona i de les Terres de l'Ebre, i 7 Consells Comarcals (Alt Camp,

Baix Ebre, Baix Camp, Montsià, Ribera d'Ebre, Tarragonès, i Terra

Alta), ja han manifestat el seu rebuig a acollir l'ATC, aprovant

aquesta mateixa moció,


Atès que el Parlament de Catalunya, va

aprovar una resolució de total rebuig a la instal·lació d'un ATC a les

Terres de l'Ebre i enlloc de Catalunya,


La Candidatura d'Unitat Popular (CUP) proposa al Ple la presa dels acords següents:


1.

Rebutjar qualsevol possible proposta d'instal·lació de l'ATC (Almacén

Temporal Centralizado) en el nostre municipi, i també a Ascó, i a

qualsevol lloc dels Països Catalans.


2. Fer arribar aquest acord

a la presidència i grups polítics amb representació al Congreso de los

Diputados i als Parlaments de Catalunya, del País Valencià, i de les

Illes Balears, al Ministerio de Indústria, Turismo y Comercio de

l'Estat espanyol, al Departament de Treball i Indústria de la

Generalitat de Catalunya, a la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos

SA (ENRESA), al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), a la Agrupación de

Municipios en Areas con Centrales Nucleares (AMAC), Comissió

Interministerial Emplazamiento ATC, als Consells Comarcals de la Ribera

d'Ebre, Priorat, Terra Alta, Baix Camp, i Baix Ebre, i a tots els

Ajuntaments del Baix Camp, Baix Ebre, Priorat, Terra Alta i Ribera

d'Ebre; així com al GEPEC – Ecologistes de Catalunya (que recull totes

les mocions aprovades).


 


No obstant això, el Ple decidirà


 


 


Xavier Safont-Tria i Ramon


Regidor portaveu del grup municipal de la CUP

28 de març de 2010