Mataró: La CUP fa propostes per millorar la participació i la relació entre Ajuntament i entitats

Dimecres 22 de novembre, la CUP es va reunir amb la regidora de Dona, Cooperació i Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Mataró, Maria Rosa Cuscó. […]


Dimecres 22 de novembre, la CUP es va reunir amb la regidora de Dona, Cooperació i Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Mataró, Maria Rosa Cuscó.

Es va posar damunt de la taula el malestar que es viu entre diverses

entitats de la ciutat, que tot i ser autogestionades i sense ànim de

lucre, l'Ajuntament constantment els posa traves i sancions que

dificulten la llibertat d'expressió i la seva activitat.


1. Instal·lació de cartelleres públiques. La regidora Cuscó

es va comprometre a agilitzar aquesta demanda, avaluant-ne el cost

econòmic i traslladant la petició a Serveis de Manteniment.


2. Destinar, com a mínim, una pàgina a cada butlletí "Més Mataró" a l'expressió de les entitats municipals

i publicar-hi una agenda d'activitats que reculli tota la diversitat de

propostes que es duen a terme a la ciutat. Aquesta proposta no tindria

cap cost i implicaria el teixit associatiu en una publicació que

actualment és percebuda com un "pamflet de l'Ajuntament". La regidora

Cuscó es va comprometre a traslladar la proposta.


3. Veto als Consells participatius. Es va mostrar la

preocupació pel caràcter restrictiu dels consells sectorials i de

ciutat, molts dels quals estan copats pels partits de l'Ajuntament i

que sembla que prefereixin que siguin un fracàs abans que puguin sorgir

veus discrepants. La regidora Cuscó va lamentar la situació existent,

però va manifestar que aquest aspecte ja no es pot abordar en l'actual

legislatura.

23 de novembre de 2006