Mataró: La CUP vol la depuració del cap de la Policia Local i del seu advocat, i del regidor

Davant l’escàndol de la condemna del Cap de la Policia Local de Mataró després de ser enxampat conduïnt en estat d’embriaguesa la CUP reclama depuració […]


Davant l’escàndol de la condemna del Cap de la Policia Local de Mataró

després de ser enxampat conduïnt en estat d’embriaguesa la CUP reclama

depuració de possibles responsabilitats en el triangle format pel

coronel Joan Francesc Giménez Cernuda (cap de la Policia Local),per l’advocat Josep

Lluís Clemente
(cap del Servei Jurídico Administratiu de l’Àrea de Via

Pública) i pel regidor Ramon Bassas (Conseller Delegat de Via Pública

en el moment dels fets). La CUP proposa que Giménez Cernuda i Clemente

siguin destituïts i també que es depuri la responsabilitat política del

regidor Bassas.

Aquest dimecres 27 de febrer l’alcalde de Mataró Joan Antoni Barón

va decretar la suspensió provisional de funcions del Cap de la Policia

Local mentre no es resol l’expedient disciplinari que se li ha obert

per una pressumpta falta greu relacionada amb “conductes que atempten

contra el decor i la dignitat dels funcionaris, contra la imatge del

cos i contra el prestigi i la consideració deguts a la corporació”.

Aquestes conductes estan relacionades amb la sentència judicial del 16

de gener que condemna l’Intendent Major Joan Francesc Giménez Cernuda

per un delicte contra la seguretat del trànsit per haver conduït en

estat d’embriaguesa.

Alhora l’alcalde va decretar la incoació d’un expedient disciplinari al

Cap del Servei Jurídico Administratiu de l’Àrea de Via Pública per una

pressumpta “falta lleu”. El motiu és que ell mateix havia fet d’advocat

particular en la defensa del coronel Giménez Cernuda i no en va

informar quan se’l va nomenar com a instructor de l’expedient

informatiu sobre el seu defensat, i per tant actuava com a jutge i part.

Pel que fa a la responsabilitat política, el delicte i el judici van

tenir lloc mentre el sr. Ramon Bassas i Segura era regidor de l’àrea de

Via Pública, en substitució del sr. Oriol Batista. El dia 11 de febrer

el sr. Batista s’incorpora com a regidor de Via Pública, i segons la

versió oficial l’alcalde no va tenir cap coneixement de l’”afer

Cernuda” fins just l’endemà que el sr. Bassas deixés el càrrec.

Davant aquests fets la CUP de Mataró vol fer les següents consideracions:

Pel que fa a l’Intendent Major i Cap de la Policia Local, sr. Joan Francesc Giménez Cernuda:

1). Les mesures cautelars d’apartar-lo del servei poden ser

correctes però considerem que han arribat tard. Quaranta-un dies

després de la sentència condemnatòria i setze dies després que, segons

la versió oficial  l’alcalde en tingués coneixement.

2). A més de l’expedient disciplinari per atemptat al “decor i

la dignitat” caldria investigar també el pressumpte abús d’autoritat

desvelat per un periòdic, així com els antecedents que hi pugui haver

de comportaments similars, ja que no ens trobem davant d’un fet aïllat.

També caldria investigar les responsabilitats jurídiques i

administratives derivades del fet d’haver ocultat al seu superior els

fets i la sentència condemnatòria.

3). Considerem que el coronel Giménez Cernuda no hauria de

continuar ostentant el càrrec de Cap de Servei de la Policia Local de

Mataró. En tractar-se d’un càrrec de lliure designació l’hauria de

destituïr l’autoritat que el va nomenar.

Pel que fa al Cap del Servei Jurídico Administratiu de l’Àrea de Via Pública, sr. Lluís Miquel Clemente:

4). Considerem un fet greu l’ocultació de la seva implicació com a advocat defensor del condemnat durant el seu horari laboral.

5). Considerem un fet molt greu la seva acceptació del càrrec

d’instructor de l’expedient informatiu encarregat per l’Alcalde el 20

de febrer sense notificar la seva implicació com a advocat del coronel

Cernuda.

6). Considerem que també caldria investigar els antecedents de

la seva forma d’actuar com a Cap del Servei Jurídico Administratiu de

l’Àrea de Via Pública. Entenem que pelseu càrrec està acostumat a

prendre decisions a nivell jurídic en nom de l’Ajuntament. Aquesta

persona pot continuar decidint quines sancions s’imposen? Pot continuar

decidint quins recursos són accepats i quins no? Quines proves són

vàlides i quines no? Quines interpretacions fa l’Ajuntament de les

lleis? …

7). Considerem que, com en el cas del Cap de la Policia Local,

cal prendre mesures cautelars i apartar temporalment el sr. Clemente

del seu actual càrrec.

8). L’advocat Clemente no hauria de continuar en el càrrec de

Cap de Servei Jurídico Administratiu de l’Àrea de Via Pública. O bé la

seva actuació ha estat malintencionada o bé mereix ser destituït per la

seva incompetència en la matèria. En tractar-se d’un càrrec de lliure

designació l’hauria de destituïr l’autoritat que el va nomenar.

Pel que fa al regidor de Via Pública sr. Ramon Bassas:

9). És creïble que no s’assabentés dels fets fins que no va

deixar la regidoria? Quaranta dies després de la sentència judicial? En

cas de ser cert es posa de manifest la incompetència del regidor per

assumir responsabilitats de govern. I en cas de no ser-ho ens trobaríem

davant d’una situació molt més greu.

10). Considerem que cal investigar l’actuació del sr.

Bassas i, si s’escau, depurar-ne totes les seves responsabilitats com a

membre del govern.  

Assemblea de la Candidatura d’Unitat Popular de Mataró

Mataró, 29 de febrer del 2008

29 de febrer de 2008