Mataró: «Intolerants al PSC»

En l'acte de l'ofrena institucional de l'11 de setembre de Mataró, el Sr. Francesc Xavier Gomar, membre del PSC, secundat per alguns membres de la […]En l'acte de

l'ofrena institucional de l'11 de setembre de Mataró, el Sr. Francesc

Xavier Gomar
, membre del PSC, secundat per alguns membres de la JSC, va

xiular el regidor de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) quan en el

seu discurs criticava el fet que l'ajuntament de Mataró no hagués

penjat l'estelada. En aquell moment es van poder escoltar, bàsicament,

els xiulets aïllats del Sr. Gomar que, tot seguit, es va encarar amb

diverses persones del públic que li retreien la seva manca de respecte.


Aquest fet no hauria anat més enllà d'una anècdota si no fos perquè

el Sr. Gomar és vocal del PSC a l'Institut Municipal d'Acció Cultural i

delegat de la Junta d'Andalusia a Catalunya.


En aquest

punt, ens preguntem: el Sr. Gomar acudia a l'acte a títol individual o

bé en representació dels càrrecs que ostenta? Davant d'aquest tipus de

comportaments, dubtem molt que aquesta persona estigui capacitada per

fer cap aportació a la cultura de la ciutat i, òbviament, considerem

que tampoc és la més indicada per a exercir d'ambaixador del poble

andalús. Sigui com sigui, el seu incivisme no només el desautoritza

personalment sinó que fa un flac favor tant al seu partit (el PSC) com

al govern andalús del qual n'és delegat al nostre país.


En

qualsevol cas, a l'espera d'alguna disculpa, únicament podem lamentar

els fets i exigir al PSC que aquestes expressions d'intolerància no es

tornin a repetir.


Juli Cuéllar

Assemblea de la CUP,

Mataró (El Maresme)

21 de setembre de 2008