Mataró: Per la memòria de la batalla de l’Ebre

La CUP proposa retre homenatge a totes les persones que van perdre la vida a la batalla de l'Ebre i emplaçar el govern de la […]La CUP proposa retre homenatge a totes les

persones que van perdre la vida a la batalla de l'Ebre i emplaçar el govern de

la Generalitat de Catalunya i el Govern de l'Estat espanyol perquè preservin

els espais físics on es desenvolupà la batalla com a indrets de la Memòria i

perquè restitueixin i dignifiquin la memòria dels soldats morts.


Justament el 25 de juliol es compliran 70 anys de l'inici de la batalla

de l’Ebre, que costà la vida a desenes de milers de persones, molts dels quals

eren joves de 17 i 18 anys mobilitzats a última hora.


 


Dissortadament el seu sacrifici no pogué impedir la derrota republicana

i l'ocupació de Catalunya. Durant les quatre dècades següents vàrem patir una

dictadura que impedí la restitució de l'honor i la dignificació dels soldats i

lluitadors morts al front de l'Ebre, molts dels quals no varen rebre sepultura

i encara avui dia són desapareguts de guerra.


 


Per la memòria de la batalla de l'Ebre 31.03 Kb


PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT

POPULAR (CUP) PER LA MEMÒRIA HISTÒRICA DE

LA BATALLA DE L’EBRE


El 25 de juliol es compliran

70 anys de l'inici de la Batalla de l'Ebre. La Batalla de l'Ebre fou

l'enfrontament militar més dur de la Guerra de 1936-1939. Els pobles de les

terres de l'Ebre, i particularment els de la Terra Alta, foren

l'escenari bèl·lic d'una guerra de trinxeres sagnant que costà la vida a

desenes de milers de persones, molts dels quals eren joves de 17 i 18 anys (lleva

del biberó) mobilitzats a última hora.


Malauradament, l'esforç

bèl·lic i el sacrifici de tantes vides humanes no va poder impedir la derrota

republicana i l'ocupació de Catalunya. Conseqüentment, durant quatre dècades,

vàrem patir una dictadura de signe totalitari que va impedir la restitució de

l'honor i la dignificació dels soldats i lluitadors morts al front de l'Ebre,

molts dels quals no varen rebre sepultura i encara avui dia són desapareguts de

guerra.


Amb l'objectiu de recuperar

la memòria històrica d'aquell trist esdeveniment i com a eina de

sensibilització per a la pau i els valors democràtics. el grup municipal de la

CUP proposa la presa dels següents acords:


1. Organitzar un acte públic

per retre homenatge a totes les persones que van perdre la vida a la batalla de

l'Ebre o que de forma directa o indirecta en van patir les conseqüències.


2. Erigir una placa

commemorativa que recordi les persones de Mataró mortes a la batalla de l'Ebre.


3. Emplaçar el govern de la

Generalitat de Catalunya i el Govern de l'Estat espanyol perquè preservin els

espais físics on es va desenvolupar la batalla de l'Ebre com a indrets de la

Memòria i, alhora, perquè restitueixin i dignifiquin la memòria dels soldats

morts, fent èmfasi en la localització i identificació dels desapareguts de

guerra.


4. Traslladar aquests acords

al Consorci dels Espais de la Batalla de l'Ebre, a la Federació Catalana

de Municipis, a l'Associació Catalana de Municipis, al Parlament i Govern de

Catalunya i al Govern de l'Estat espanyol.


No obstant això, el Ple decidirà.


Xavier

Safont-Tria i Ramon

Regidor-portaveu del grup municipal de la CUP


Mataró 27 de juny de 2008

26 de juny de 2008