Mataró: El Ple exigeix resposabilitats pel caos ferroviari de RENFE

n el Ple ordinari de l'Ajuntament de Mataró del mes de novembre s'ha produït un intens debat sobre les infraestructures ferroviàries. S'ahn votat diveres propostes […]n el Ple ordinari de l'Ajuntament de Mataró del mes de novembre s'ha

produït un intens debat sobre les infraestructures ferroviàries. S'ahn

votat diveres propostes de resolució refrents al caos del servei de

rodalies de RENFE i del pas del TGV per la Sagrada Família de

Barcelona. Després d'una enrebessada votació, el Ple ha aprovat un text on es demana la dimissió de la ministra espanyola de Fomento Magdalena Álvarez. Només hi ha votat en contra el PSC-PSOE, que s'ha quedat en minoria.


El regidor de la CUP Xevi Safont-Tria ha exposat que

l’origen

del caos a rodalies és el tractament dels Països Catalans com a colònia

d'Espanya i un TGV pensat en clau centralista amb un sistema

radial des de Madrid. Planificat per polítics i funcionaris elitistes,

que no té res a veure amb els interessos de les classes populars

catalanes. Per nosaltres el TGV necessari hauria d’anar de Perpinyà a

Alacant, i d’aquest ni se’n parla.


 Descarrega't la PDR Sobre la situació insostenible de RENFE 53.00 Kb


El debat ha tingut lloc en els punts 3 i 4 de l'ordre de dia: 3 Proposta de Resolució que presenten els grups municipals de

Convergència i Unió i del Partit Popular de Catalunya per tal que

l'Ajuntament de Mataró expressi el seu rebuig a l'actual traçat del TGV

pel centre de Barcelona. 4 Proposta de Resolució que presenta el

grup municipal de Convergència i Unió referent al caos de RENFE i el

col·lapse a les carreteres. 


Durant tota la setmana i fins hores abans del Ple tots els grups

municipals han anat presentant propostes i contraprpostes, degut a que

s’acosten eleccions. La CUP ha optat per presentar la seva pròpia, on

no s'estalvien crítiques i s'exigeixen resposabilitats a totes els

partits que han exercit el poder en els darrers anys, sigui quin sigui

el seu color.

La proposta exposa la greu situació en la qual es troba el servei de

rodalies i n’assenyala les responsabilitats. Però també abandona el

debat genèric i fa propostes concretes per a la ciutat de Mataró:


Per tots aquests greuges i motius, la Candidatura d’Unitat Popular proposa al ple de l'Ajuntament de Mataró els següents acords:

1. Demanar la dimissió immediata (o cessament en cas que aquesta no es produeixi) de la ministra espanyola de Foment.

2. Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que doni respostes

i no excuses; que passen, en primer lloc, per exigir el traspàs del

servei de Rodalies i Regionals a la Generalitat junt amb les partides

pressupostàries necessàries per fer front a la manca d’inversions que

ha patit RENFE a Catalunya.

3. Instar la Generalitat perquè encarregui a un equip de tècnics

independents un treball rigorós d’avaluació dels perjudicis econòmics,

ecològics i humans que han suposat fins ara les obres del tren d’Alta

Velocitat (TAV). Un cop avaluats els prejudicis, instar el Ministeri

espanyol de Foment a indemnitzar tots els usuaris afectats d’una manera

justa, ràpida i àgil.

4. Vetllar perquè des de l'Ajuntament de Mataró, en coordinació amb les

associacions d'usuaris i consumidors, s'ofereixi assessorament jurídic

a tots els particulars i empreses que vulguin emprendre accions legals

que estiguin directament relacionades amb el caos ferroviari.

5. Exigir a RENFE  que executi un pla de millora i

dignificació de l’Estació de Trens de Mataró, en el qual es contempli

el següent:

– La rehabilitació i posada en funcionament d’uns serveis sanitaris en

condicions i al nivell d’una de les estacions amb més usuaris de

Catalunya.

– L’habilitació d’un pàrquing de bicicletes vigilat i sota cobert a l’interior del recinte de l’Estació.

– Solució immediata a les barreres arquitectòniques existents.

La recuperació de la connexió directa amb l'aeroport del Prat de Llobregat i amb Girona.


Xevi

Safont-Tria ha optat per votar a favor de totes les propostes de

resolució presentades per la resta de grups municipals, tot i que s'ha

quedat sol votant afirmativament a la proposta de la CUP.


 


NOTÍCIES DE PREMSA:


• capgros.cat: El TGV porta una pluja de retrets i un caos en la votació  


 

19 de novembre de 2007