Mocions de la CUP de Manresa contra la monarquia i per reprovar els sous dels directius de les caixes

La Candidatura d’Unitat Popular de Manresa ha presentat les dues mocions que es debatran al ple municipal de dijous vinent, en les que posa en […]


La Candidatura d’Unitat Popular de Manresa ha presentat les dues mocions que es debatran al ple municipal de dijous vinent, en les que posa en qüestió els sous dels directius de Catalunya Caixa i el manteniment de la monarquia espanyola.
En la primera moció, la candidatura independentista demana la reprovació pública dels salaris que perceben els directius de Catalunya Caixa, resultat de la fusió entre diverses entitats i Caixa Manresa. Els sous, fets públics darrerament, han provocat l’estupefacció de l’opinió pública, que no ha entès que, en un context de crisi econòmica, el president executiu de Catalunya Caixa guanyi 1,55 milions d’euros l’any, que el director general en rebi 866.000  i que 10 membres més del Consell d’administració de l’entitat cobrin salaris per sobre dels 200.000 euros anuals. Davant aquests fets, i tenint en compte els ajuta públics que han rebut les entitats, la CUP vol que l’ajuntament, fins fa ben poc present al consell d’administració de Caixa Manresa, reprovi ‘les retribucions que perceben els membres del Consell d’Administració de Catalunya Caixa per considerar-les excessives i desproporcionades’, al mateix temps que demana a l’entitat que ‘rebaixi de forma molt significativa les retribucions dels seus directius equiparant-los a allò que es percep en càrrecs de similar responsabilitat de l’administració pública.’
La segona moció de la CUP posa sobre la taula el paper de la monarquia espanyola, i especialment el del rei Joan Carles, que, com recorda la CUP, va jurar, dues vegades, els ‘principios fundamentales del Movimiento’, principis fonamentals de la dictadura franquista. Així mateix, la CUP recorda en la moció que la monarquia és una institució gens democràtica, ja que ‘situa al Rei i els seus hereus per sobre de la ciutadania, preservant privilegis anacrònics, sobretot en temps de crisi econòmica, i, per tant, contrari al principi universal d’igualtat de tots els homes davant la llei’. Per tot això, la CUP demana al consistori que declari la ciutat de Manresa ‘moralment exclosa del domini de la monarquia espanyola’, i en conseqüència, expressi la voluntat d’’excloure els símbols monàrquics de les nostres institucions municipals’.
12 de gener de 2012