Molins: Aprovada la moció de la CUP per la redacció d’un reglament d’habitatges desocupats

En el passat ple municipal de l’Ajuntament de Molins de Rei del 23 de desembre de 2008 es va aprovar per unanimitat una moció de […]En el passat ple municipal de

l’Ajuntament de Molins de Rei del 23 de desembre de 2008 es va aprovar per

unanimitat una moció de la CUP

per a la redacció d’un reglament d’habitatges desocupats.


Segons l’Institut d’Estadística

de Catalunya a Molins de Rei hi havia 903 habitatges desocupats a Molins de Rei

i per tant creiem que cal impulsar polítiques i mesures encaminades a

incentivar que aquests habitatges entrin en el mercat de lloguer i alhora

combatre l’especulació dels grans propietaris i immobiliàries.


Veure Moció de la CUP per un Reglament d'Habitatges Desocupats


 

En una situació com l’actual és

important que desde les institucions públiques es promocioni el mercat de

l’habitatge de lloguer i això passa per incentivar que els propietaris dels

habitatges desocupats els posin al mercat de lloguer.


Actualment, les administracions

ja ofereixen una serie de garanties als propietaris per garantir el cobrament

de les mensualitats del lloguer i per mantenir un bon estat de conservació de

les vivendes. En el cas de Molins de Rei existeix l’Oficina d’Habitatge situada

a la plaça del Mercat, que ofereix el servei d’intermediació entre propietaris

i llogaters.


Malgrat tot creiem que cal

incentivar que el nombre d’habitatges desocupats baixi en benefici de l’augment

d’habitatges destinats al lloguer i per aconseguir-ho també cal aplicar mesures

com el recàrrec del 50% de l’IBI en els casos que es demostri que un habitatge

està desocupat.


Hi haurà casos, que malgrat els

incentius de les administracions, que continuaran en situació de desocupació ja

que responen a interessos especulatius de grans propietaris i immobiliàries i

per tant l’administració ha de combatre aquestes pràctiques aplicant el

recàrrec.


L’objectiu principal

d’aquest reglament ha de ser augmentar el número d’habitatges en el mercat de

lloguer i no pas un afany recaudatori, que només s’ha de donar en els casos en

què per motius especulatius evidents s’hagi d’aplicar aquest recàrrec de l’IBI.


Un cop aprovada la moció

s’estudiarà la proposta de Reglament que ja ha estat aprovada a Sant Celoni,

també a instàncies de la CUP. En els propers mesos s’aprovarà el

Pla Local d’Habitatge de Molins de Rei, que inclourà doncs un reglament per

determinar quins son els habitatges desocupats.


Des de la CUP ens felicitem de

l’aprovació d’aquesta moció i continuarem treballant conjuntament amb la resta

de formacions polítiques perquè aquesta mesura es pugui portar a la pràctica i

ajudi a solucionar el greu problema de l’accés a un habitatge digne.

29 de desembre de 2008