Molins: La CUP de Molins de Rei denuncia el rentat d’imatge de la petita rebaixa dels sous

L’equip de govern de l’ajuntament de Molins de Rei va aprovar una rebaixa dels sous dels polítics i retribucions als grups municipals en el passat […]L’equip de govern de l’ajuntament

de Molins de Rei va aprovar una rebaixa dels sous dels polítics i retribucions

als grups municipals en el passat ple municipal de l’1 d’abril de 2009. La

proposta va rebre el vot a favor dels partits del govern, IiE, ERC i CiU,

mentre que va rebre l’abstenció de la

CUP i la resta de grups de l’oposició. La

CUP de Molins de Rei sempre ha defensat que s’ha de tornar a la situació

anterior a la pujada desmesurada que es va produir en el mes de juny del

2007. 


Aquella mesura es va dur a terme en el primer ple de la legislatura

sense que cap partit polític en digués res en el seu programa electoral i

per tant creiem que és un engany a la ciutadania que va anar a votar. Mentre l’alcalde o els regidors amb dedicació exclusiva es

baixen només un 6 i un 7 % respectivament els regidors de l’oposició se’ls

hi baixa un 24% i en el cas dels portaveus de l’oposició se’ls hi baixa un

40%.


Els portaveus de l’oposició fins al moment cobraven mensualment 831,54 € i

l’alcalde 4.590,00 €. Malgrat que l’alcalde cobra més de 5 vegades més que

els portaveus de l’oposició a aquests últims se’ls hi baixa 331,54 € i a

l’alcalde 284,57 €.


La CUP de Molins de Rei considera que aquesta rebaixa és un rentat

d’imatge, ja que després de l’augment abusiu que es va produir en el

2007 i davant de la indignació de molts vilatans i vilatanes ara han

intentat rentar-se la imatge però aquests sous continuen sent molt més

alts que els anteriors a la pujada del 2007. 


Des de la CUP continuen demanant més transparència als

grups municipals a l’hora d’explicar a la ciutadania en què es gasten els

diners que reben de l’ajuntament. La CUP en cada butlletí expliquem a què

destinem les subvencions de l’ajuntament. Fins al moment els grups rebien

mensualment les següents quantitats: IiE (3.105,90 €), PSC (2.723,00 €),

ERC (1.579,00 €), CiU (1.579,00 €), PP (817,00 €), CUP (817,00 €). Creiem

que aquestes quantitats ajuden a generar despeses massa grans en

publicitat i propaganda electoral que no ho hauria de pagar en aquesta

proporció l’ajuntament.

4 d'abril de 2009