Molins: La CUP presenta un llistat de propostes pel Pla d’Actuació Municipal (PAM)

La CUP de Molins de Rei ha presentat a l'equip de govern un seguit de propostes que creiem que ha d'incloure el Pla d'Actuació Municipal […]La CUP de Molins de Rei ha presentat a l'equip de govern un seguit de

propostes que creiem que ha d'incloure el Pla d'Actuació Municipal

(PAM) pel període 2008-2011 per tal de que la CUP pugui posicionar-se a

favor.


També hem fet arribar a l'equip de govern un posicionament de com ha

d'estar redactat el PAM per complir els criteris de transparència que

sempre hem defensat des de la CUP. En els propers dies fins al proper

ple municipal del 2 d'abril estem disposats al diàleg per tal de poder

decidir quin serà el nostre vot.

Malgrat que el PAM sigui un document important i després d'aquesta

negociació no s'aconsegueixi incloure les nostres propostes, des de la

CUP seguirem treballant en el dia a dia per aconseguir que cada una de

les nostres propostes pugui ser realitat en el moment que es tracti

cada tema.

Veure Propostes de la CUP de Molins de Rei sobre el PAM

Veure Posicionament previ de la CUP de Molins de Rei sobre el PAM

27 de març de 2008