Molins: La CUP presenta una moció contra el Programa Metropolità de Gestió de Residus Municipals

La CUP de Molins de Rei ha presentat una moció contra el Programa Metropolità de Gestió de Residus Municipals 2009-2016, que preveu la construcció d’una […]La CUP de Molins de Rei ha presentat una moció contra el Programa

Metropolità de Gestió de Residus Municipals 2009-2016, que preveu la

construcció d’una nova incineradora i incrementar la crema de residus

metropolitans i no aposta per la recollida selectiva en els fets.

Aquesta moció ha estat redactada i impulsada pel Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius (CEPA) i la Federació Ecologistes de Catalunya

i des de la CUP ens afegim a les reivindicacions i plantejaments de la

mateixa i l’hem presentada per a què sigui debatuda en el ple municipal

de l’1 de juliol de 2009.

L'Entitat de Medi Ambient de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (Entitat

Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus) ha

presentat ja la seva proposta de Programa Metropolità de Gestió de

Residus Municipals 2009 – 2016, amb la intenció d'arribar a una primera

aprovació al plenari del proper 16 de juliol.

19 de juny de 2009