Molins: L’equip de govern accepta propostes de la CUP pel PAM

En el Pla d’Actuació Municipal 2008-2011 aprovat en el ple del 30 de novembre la CUP ens vàrem abstenir perquè l’equip de govern va acceptar […]En el Pla

d’Actuació Municipal 2008-2011 aprovat en el ple del 30 de novembre la

CUP ens vàrem abstenir perquè l’equip de govern va acceptar algunes de

les nostres propostes que es basen en:


 • Fer

  un pas endavant en el model pedagògic de les llars d’infants potenciant

  una educació basada en el foment de valors com la solidaritat, el

  compromís per a la igualtat, i el desenvolupament de l'esperit crític

  que s’apropi al model de les escoles lliures.


 • Des

  del Pla Local d'Habitatge s'impulsarà també la creació de models

  diversos d'accés a l'habitatge, tot estudiant l'adopció de propostes de

  gestió i d'ús alternatives. El mateix Pla establirà com a eix de

  treball prioritari la recuperació d'habitatges buits per a

  incorporar-los al mercat de lloguer. Això és una porta oberta a

  l’aplicació del model de les cooperatives amb dret d’ús, que des de la CUP proposem com a eina per garantitzar l’accés a un habitatge digne i no especulatiu. Mes informació a la plana web de Sostre Cívic.


 • Dins

  del terreny del desenvolupament de la societat del coneixement,

  l'Ajuntament estudiarà possibilitats i alternatives per a la

  implantació d'una xarxa sense fils (WiFi) al nucli urbà de la Vila.


 • Treballar per la implantació de parcs solars en els espais públics i privats de la vila com a mesura per potenciar les energies renovables.


 


La nostra

abstenció va tenir un contrapunt positiu degut al compromís de l’equip

de govern en acceptar algunes propostes nostres però també va ser una

abstenció crítica ja que l’anterior PAM 2004-2007 no s’ha acomplert en

bona mesura i per tant des de la CUP farem un seguiment en el dia a dia

perquè es compleixin les nostres propostes.


 


Igualment

des de la CUP seguirem defensant totes les nostres propostes, tant les

que es van aprovar com les que no, ja que en els debats dels plans

sectorials s'haurà de tornar a plantejar solucions als problemes que té

la nostra vila. Properament es desenvoluparan i es debatran diferents

plans com el de Mobilitat, Participació, del Centre Vila o d'Habitatge

i serà el moment per intentar introduïr propostes innovadores i que

aportin solucions pràctiques, sostenibles i justes.


 


Veure Propostes de la CUP de Molins de Rei sobre el PAM

Veure Posicionament previ de la CUP de Molins de Rei sobre el PAM

5 de maig de 2008