Montesquiu: La CUP sol·licita un Ple extraordinari per debatre sis mocions que presenta

La CUP de Montesquiu ha presentat una instància a l’Ajuntament on es demana un ple extraordinari per debatre 6 mocions relacionades amb l’actualitat política catalana […]La CUP de Montesquiu ha presentat una instància a l’Ajuntament on es demana un ple extraordinari per debatre 6 mocions relacionades amb l’actualitat política catalana i amb diversos afers que afecten al poble.


Les mocions que fan referència a qüestions nacionals són la del dret a l'autodeterminació, la de la solidaritat amb els encausats per cremar fotografies del rei a Girona i la de suport a la campanya “Decideixo decidir” impulsada per la Plataforma pel Dret de Decidir (PDD) i la Plataforma Sobirania i Progrés (PSP).


Les mocions que fan referència a qüestions relacionades amb el poble són la de demanar un catàleg de patrimoni històric municipial per a la seva protecció a través de l’establiment d’unes condicions d’ordenació i uns instruments urbanístics adequats a l’hora d’intervenir sobre el bé catalogat; la del telealarma, on es demana que l’ajuntament assumeixi el cost íntegra d’aquest aparell de totes aquelles persones que els seus ingressos no superin en més de cent euros el salari mínim interprofessional i les quals tenen un nivell d'autonomia limitat o amb dependència; i la de la radiodifusió dels Plens municipals per la Ràdio Montesquiu, on es demana que aquests siguin gravats i posteriorment retransmesos en més d’una ocasió entre Ple i Ple, i en un horari on hi pugui haver màxima audiència.


En l’anterior ple, celebrat el dia 2 d’octubre, la CUP de Montesquiu va presentar 3 mocions; la de la solidaritat amb els i les encausades per cremar fotografies del rei a Girona, la del dret a l’autodeterminació i la del Correllengua. Es va demanar que aquestes mocions s’incloguessin per via d’urgència dins l’ordre del dia però l’equip de govern (format íntegrament per 4 regidors d’ERC) s’hi va negar rotundament sense donar cap raó aparent.


Des de la CUP de Montesquiu esperem, a través d’aquest ple extraordinari, poder debatre aquestes qüestions per tal que l’Ajuntament de Montesquiu tingui un pronunciament clar en aquells afers que afecten directament al poble i al nostre país; i d’aquesta manera trencar el silenci sepulcral que ha caracteritzat durant anys el govern d’ERC a Montesquiu i per tant, saber com pensen els nostres governants.

8 de desembre de 2007