Navàs – 1 any després… FENT POBLE, FENT CANVI

1 any després……FENT POBLE, FENT CANVI Estimats navassencs i navassenques, Ara farà aproximadament un any que molts de vosaltres vàreu dipositar la vostra confiança per […]


1 any després…
…FENT POBLE, FENT CANVI

Estimats navassencs i navassenques,

Ara farà aproximadament un any que molts de vosaltres vàreu dipositar la vostra confiança per iniciar el canvi que molts vam creure que el poble de Navàs necessitava.

Un canvi d’aires, noves maneres de fer, noves cares,… tot plegat per intentar assolir velles reivindicacions i nous projectes que ens duguin a una millor qualitat de vida i sobretot que vagin encaminats a treballar per una societat més justa i igualitària. La CUP, dins i fora del govern, treballa sense descans per convertir les bones intencions del programa electoral en fets. Els regidors de la CUP que estan al govern, i el conjunt de l’equip municipal, treballen perquè les propostes es facin realitat, i tot plegat amb actitud positiva, respectuosa i alhora decidida.

Així, per primer cop
… s’obre el torn de paraules al ple municipal, per primer cop es fan sessions informatives sobre impostos i pressupostos, sobre joventut, sobre… bé, i totes les que vindran. (proposta 3. Administració pública)
…es convoquen llocs de treball en forma de concurs públic, creació bossa de treball,… evitant l’«enxufisme» i la col·locació de persones afins a dit. Hem començat a fer endreça, i ho continuarem fent. (proposta 8 i 10. Administració püblica)
…els poltiics ens vam rebaixar el sou, i com sabeu, considerablement. (proposta 1. Administració pública)
…s’ha fet un homenatge a una persona vinculada als valors republicans, el Mestre Teruel. (proposta 2. Cultura)
…s’està elaborant un plà turístic per al municipi de Navàs (proposta 2. Món Rural)
…es demanen per part de l’Ajuntament les subvencions per arranjar camins en prevenció d’incendis forestals
…urbanitzem el passeig de Circumvalació a l’alçada de l’equipament l’Eix (Proposta 16. Urbanisme i partimoni)
…es farà una trobada de bastoners al municipi (proposta 3. Cultura)
…es gravarà un CD, per part dels alumnes de l’escola de música, amb la música del mestre Castella. (proposta 3 i 11. Cultura)
…es fa la Mostra de Vins del Municipi
… s’instal·larà la xarxa wifi a la zona de Valls i Palà de Torroella (proposta 7. Món Rural. Proposta 8. Cultura)
…s’inicia el projecte XALAR (Xarxa d’Aules de Lleure i Activitats de reforç per a nens i nenes i les seves famílies. (proposta 4. Educació)
…es farà el segon curs de l’Institut públic, en mòduls prefabricats. (proposta 5. Educació)

Hem treballat per mantenir els serveis del CAP (proposta 7. Serveis Socials); perquè al carrer de l’església hi hagi més activitat (proposta 3. Promoció Econòmica), els regidors atenen a tot hora als ciutadans que ho sol·liciten (proposta 11. Administració Pública); estem treballant per millorar la Residència d’Avis (proposta 2. Serveis Socials), hem fet una campanya en prevenció del tabaquisme (proposta 8. Serveis Socials), hem convocat reunions informatives en seguretat….
http://navas.cup.cat/pagina/programa-electoral-cup-nav%C3%A0s

… ESTEM TREBALLANT EN TOTES LES PROPOSTES PROGRAMÀTIQUES que la CUP va incloure en el seu programa, i ho fem amb el convenciment que amb voluntat, il·lusió i constància podrem assolir majoritàriament els reptes que vam plantejar per al nostre municipi i alhora sabem valorar allò que hagin pogut fer bé els governs anteriors. La caixa municipal és buida, i això no ens permetrà fer grans inauguracions i desistir de propostes de gran inversió, però creiem en la feina del dia a dia, en treballar els petits detalls, i sobretot, fer-ho colze a colze amb la gent, perquè SOM POBLE!

Doncs si, en aquesta legislatura la gent de la CUP estem convençuts que farem moltes coses, per primer cop. Coses que segur que van en la direcció d’assolir un Navàs més democràtic, transparent, just i sobre tot encara més viu. Ja estem FENT POBLE, ja estem FENT CANVI

Navàs. Primavera de 2012.

navas@cup.cat
www.navas.cup.cat

21 d'abril de 2012