Navàs serà territori català lliure i sobirà aquest dilluns

El municipi de Navàs serà el primer del Bages en declarar-se territori català lliure i sobirà després d’aprovar el proper dilluns una moció per a […]


El municipi de Navàs serà el primer del Bages en declarar-se territori català lliure i sobirà després d’aprovar el proper dilluns una moció per a la creació d’un estat propi. L’Ajuntament fa una crida a la ciutadania a assistir aquest dilluns al ple a donar suport a la proposició.

=====

No cal que us diguem que és un honor per a nosaltres formar part dels impulsors de la proposició en un moment tant important per la nació catalana, i contribuïr així al camí cap a la independència. Volem destacar també el caràcter unitari de la moció.

Vivim moments de canvis, canvis que no serien possibles sense la lluita de moltíssims catalans al llarg de la nostra història, on nosaltres també (la CUP i l’Esquerra Independentista) hi hem volgut jugar el nostre paper. Són molts anys de lluita que ara, en part, donen els seus fruits, tot i que queda encara molta feina per fer.

Les consultes per la independència, iniciades pels nostres companys d’Arenys de Munt, que van esdevenir un autèntic revulsiu i element conscienciador, han tingut el relleu en l’Assemblea Nacional Catalana, que en els darrers temps ha contribuit de forma important en el clam unitari i independentisa que vam poder calibrar aquest 11 de setembre.

Venen temps d’intensa activitat política, on la CUP vol ser-hi present per defensar ara més que mai allò que sempre hem cregut més important: els drets socials dels i les catalanes i la territorialitat de la nació catalana, els Països Catalans.

En definitiva, ser-hi presents per construïr el nou model d’estat que tingui en compte les classes populars catalanes i que deixi totes les portes obertes a la reunificació de tots els Països Catalans.

=========

La CUP, ERC i CIU portaran una moció conjunta al proper ple municipal que se celebrarà dilluns a les 9 del vespre, que afegirà Navàs a la llista de municipis catalans que reclamen a les institucions catalanes que inicii un procés de separació de l’Estat Espanyol, i la creació d’un Estat Català. Així, l’Ajuntament de Navàs prendrà uns acords que pretenen assolir la independència abans de l’11 de setembre de 2014, l’adopció de mesures immediates com la creació dels corresponents registres civils, mercantils i de la propietat; la creació d’una hisenda pròpia o d’un banc nacional. També que quedin sense aplicació totes les lleis i reglaments, sentències judicials i resolucions que limitin l’ús de la llengua catalana, demana l’empara i la mediació de les institucions internacionals i de la Unió Europea, en aquest nou procés, reclama un compromís de treball per tal que la independència del que avui és la Comunitat Autònoma de Catalunya no signifiqui, en cap cas, la renúncia de la nació sencera, sinó que el nou Estat Català tindrà entre els seus objectius assolir la reunificació política dels Països Catalans. En aquest sentit insta a la creació de l’Assemblea de Càrrecs Electes dels Països Catalans a fi de preservar-ne la seva unitat i identitat com a poble.

L’Ajuntament de Navàs, representat per seu govern, format pels 4 regidors de la CUP i  els 3 d’ERC, juntament amb els 5 regidors de CIU a la oposició, escenificaran un clam unitari a favor de la independència de la nació catalana, un clar reflex de la voluntat popular que el poble català fa fer pal·les en la manifestació de l’11 de setembre passat a Barcelona. Per aquestes formacions l’aprovació d’aquesta  moció vol contribuir a fer una passa més cap al camí que ha emprès el poble català, i un gest d’unitat a l’alçada del què reclama el moment que estem vivint.

=================

MOCIÓ D’URGÈNCIA PER LA CREACIÓ D’UN ESTAT PROPI PER CATALUNYA

En la consulta popular celebrada a Navàs el dia 13 de desembre de l’any 2009, una part important dels navassencs i navassenques van expressar de manera sobirana i compromesa el seu desig de viure en un país lliure i independent segons es desprèn dels següents resultats: el 97,4 % de vots a favor, amb una participació del 27,2 %. Aquests resultats, animen a la subscripció de la present moció i a declarar el municipi de Navàs com a territori català lliure, a l’espera de que el Parlament de Catalunya, de manera sobirana, estableixi la legislació d’un futur estat català lliure, independent, democràtic i social.

Mentrestant, i de manera provisional, resta vigent la legislació de l’Estat Espanyol i tota aquella d’àmbit internacional que empara i protegeix el drets socials i els drets dels pobles a decidir el seu propi futur.

Els acords proposats estan determinats per la progressiva gravetat de la situació econòmica i conseqüent deriva d’exclusió social que suporten molts i moltes dels ciutadans i ciutadanes de Navàs, i per extensió de tot el poble de Catalunya, com a conseqüència de les polítiques aplicades per l’Estat Espanyol. Avui l’atur afecta a més de 821.000 persones (dades de l’INE), el 20% es troba al llindar de la pobresa, el 40% d’activitats econòmiques estan en greu perill de desaparició i l’espoli fiscal suposa, a hores d’ara, uns 16.409 milions d’euros per Catalunya i 2.251 euros per cada navassenc i navassenca anualment.

És, doncs, davant d’aquest context crític que viu el país que cal actuar amb fermesa i en defensa dels interessos col·lectius i del bé comú, generant un clima de confiança i esperança pel poble català.

L’Estat Espanyol ha demostrat la seva incapacitat per a administrar els recursos públics de forma eficient i per a garantir un funcionament ordenat de les seves institucions financeres supervisores, amb el Banco de España en primer lloc. És un Estat que camina cap a la fallida econòmica i està immers en una progressiva desacreditació internacional. Al mateix temps, ha incomplert de forma reiterada les seves obligacions econòmiques amb el govern de la Generalitat de Catalunya, causant així uns greus prejudicis al poble de Catalunya, fet que genera una important distorsió en la seva imatge internacional. Aquesta conducta de deslleialtat institucional ha agreujat els desequilibris creats pel dèficit fiscal insostenible que pateix la Nació Catalana i que desvia cap a Espanya uns recursos imprescindibles per al bon funcionament dels serveis de la Generalitat i dels Ajuntaments. A més, ara s’anuncia des del Govern Espanyol, que es promouran gran canvis legals que atemptarien, si es donen, contra l’autonomia local i, fins i tot, contra la pròpia existència del món municipal català i dels serveis que aquests presta al conjunt de la ciutadania.

Sentències restrictives d’estatuts referendats, reformes educatives que posen en qüestió la unitat de la llengua catalana, decisions legals davant de certs actors que impunement mantenen els seus privilegis, polítiques econòmiques allunyades del teixit productiu català, dificultats permanents perquè els catalans i catalanes puguin mostrar-se al món segons la seva identitat, dèficit crònic de finançament i gestió d’infraestructures, amenaces permanents de sancions i restriccions per part de l’Estat Espanyol en relació a l’estatus administratiu i competencial de Catalunya etc. fan que el poble català se senti ferit en la seva dignitat i vulgui emprendre decidit el camí cap a la seva emancipació nacional.

Catalunya ha de preservar com a poble els seus trets nacionals, la seva llengua, la seva cultura, el seu territori físic i tot el llegat de la seva història per fer front a les dificultats dels present i afrontar el futur amb esperança.

Per tots aquests motius, i principalment per preservar els benestar dels navassencs i navassenques, i per tal d’impedir que l’agreujament d’aquesta situació de crisis derivi en greus problemes de cohesió social, de degradació de les activitats empresarials i en més increments de l’atur i la pobresa de les classes treballadores, que aquest Ajuntament reunit en sessió plenària el dia 24 de setembre de 2012 es manifesta i

 

ACORDA:

PRIMER. Declarar moralment Navàs territori català lliure i sobirà.

SEGON. Instar el President de la Generalitat i el Parlament de Catalunya que iniciïn en el termini més breu possible, i en tot cas abans del dia 11 de setembre del 2014, el procés de declaració de sobirania nacional catalana i convoquin, els referèndums i comicis necessaris per preparar de manera convenient la transició cap al nou estat català.

TERCER. Instar el Parlament de Catalunya que prengui les mesures pertinents per tal de:

– Declarar l’oficialitat de les banderes locals, comarcals, la catalana tradicional quadribarrada i les estelades, fins la seva regulació definitiva en el marc de la nova constitució catalana.

– Que quedin sense aplicació totes les lleis i reglaments, sentències judicials i resolucions que limitin l’ús de la llengua catalana en qualsevol àmbit de la vida pública o acadèmica catalana.

– Que els cossos policials i militars espanyols hagin de realitzar comunicació prèvia per a realitzar llurs funcions dins el territori de Catalunya.

– Que demani l’empara i la mediació de les institucions internacionals i de la Unió Europea, per tal de garantir un correcte procés de transferència democràtica cap al nou estatus jurídic.

QUART. Sotmetre a consideració del Govern de Catalunya la necessitat d’emprendre accions immediates com, entre d’altres, les següents: la creació dels corresponents registres civils, mercantils i de la propietat; la creació d’una hisenda pròpia i d’un banc nacional des del qual es gestionin el règim fiscal i el finançament dels serveis i institucions públics, la constitució immediata d’una administració fiscal i de justícia de Catalunya, l’anunci i divulgació a tota la comunitat internacional de l’inici del procés d’independència de Catalunya i l’obertura de negociacions amb el Govern Espanyol per a la bona resolució de la fase de transició cap al nou estat català. Instar també el Govern de Catalunya que en tot aquest procés tingui una especial cura en que els drets de ciutadania i les prestacions socials quedin garantits pel conjunt de la població catalana, fent polítiques actives en favor d’evitar processos d’exclusió i discriminació de qualsevol tipus, afavorint la plena inclusió, cohesió i justícia socials. Per altra banda, reclamem al Govern que assumeixi la plena competència sobre la regulació dels dies festius laborals, pel que fa al territori català.

CINQUÈ. Manifestar el ple suport de l’Ajuntament de Navàs a totes aquelles organitzacions cíviques, culturals i administratives que treballen en favor dels drets nacionals de Catalunya i de la seva emancipació com a país. Mostrar a través de l’Associació de Municipis per la Independència i conjuntament amb ella el nostre suport a l’estratègia i accions de l’Assemblea Nacional Catalana a favor de les llibertats nacionals.

SISÈ. Instar el Parlament de Catalunya a estendre i difondre aquesta moció a la resta de territoris integrants de la Nació Catalana a fi de preservar-ne la seva unitat i identitat com a poble.

En aquest sentit, reclamem un compromís de treball per tal que la independència del que avui és la Comunitat Autònoma de Catalunya no signifiqui, en cap cas, la renúncia de la nació sencera, sinó que el nou Estat Català tindrà entre els seus objectius assolir la reunificació política dels Països Catalans.
 
SETÈ. Des del municipi de Navàs, apel·lem a l’esperit cívic de tot Europa i en especial a l’Estat Espanyol, per tal que s’imposi una resolució democràtica dels conflictes i s’avanci en els ideals de la pau, el treball i la llibertat, l’amistat i la germanor entre els pobles del món.

VUITÈ. Instar la creació de l’Assemblea de Càrrecs Electes dels Països Catalans per a estendre i difondre aquesta Declaració a la resta de comunitats integrants de la Nació Catalana a fi de preservar-ne la seva unitat i identitat com a poble.

NOVÈ. Notificar-ho a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la Presidència del Parlament de Catalunya, als diversos grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, als grups parlamentaris del Congreso de los Diputados, al Parlament Europeu, a l’Associació de Municipis per la Independència, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Assemblea Nacional de Catalunya.

 
Navàs, 24 de setembre de 2012

============

(font: web municipal www.navas.cat)

22 de setembre de 2012