PR6 PER ATURAR MACROPROJECTES ESPECULATIUS

Proposta de resolució presentada per la CUP-NCG al Debat de Política General del 2021


La lluita contra el canvi climàtic passa inevitablement per deixar enrere la política desarrollista basada en impulsar projectes opacs que es cuinen d’esquenes a la població dels territoris que els acullen i que, a més, aprofundeixen el monocultiu turístic. Lluny d’aquesta política, cal avançar cap a un nou model sostenible i de proximitat, que respecti la natura, diversifiqui l’economia local i aposti pel sector primari i secundari vinculats al territori.

  1. Una veritable aposta per combatre l’emergència climàtica no és compatible amb macroprojectes de tipus especulatiu emparats en un model de desenvolupament econòmic caduc que malmet el territori, consumeix molts recursos naturals i genera quantiosos residus.
  2. Per aquests motius, el Parlament de Catalunya insta el govern de la Generalitat a:
  3. No formalitzar l’acord adoptat pel Consell Executiu en data 3 de març de 2020 pel qual s’ordena a l’Institut Català del Sòl l’adquisició i posterior alienació, per adjudicació directa, dels terrenys amb aprofitament privat que són propietat de Mediterránea Beach & Golf Community, S.A.U. i que estan inclosos en l’àmbit del sector 1 “Complexos Turístics Integrats-CTI” del Pla Director Urbanístic de reordenació de l’àmbit del Centre Recreatiu Turístic (CRT) de Vila-seca i Salou. 
  4. Retirar la candidatura dels Jocs d’Hivern Pirineus-Barcelona 2030
  5. Aturar immediatament el procés de renovació del contracte del Circuit de Catalunya amb la Federació Internacional de l’Automobilisme per la Fórmula 1.
  6. Aturar, en el termini d’un mes, el projecte de la Ciutat del Motor i derogar el PDU del Circuit per impulsar un procés de reconversió del sector de l’automòbil i així reduir la dependència de la indústria catalana de la indústria del motor. 
29 de setembre de 2021