Rosa accepta l’ultimàtum de la CUP de Lleida i anuncia que convocarà l’audiència pública sobre les Basses pel 24 de setembre.

En data 10 de març de 2011 varen ser presentades 230 signatures per sol·licitar la convocatòria d’una audiència pública sobre el projecte de remodelació del […]


En data 10 de març de 2011 varen ser presentades 230 signatures per sol·licitar la convocatòria d’una audiència pública sobre el projecte de remodelació del parc de Les Basses, tal i com preveu l’article 21 a 23 del Reglament de Participació de l’Ajuntament de Lleida, sense que existís resposta per part de la Paeria un cop expirat el termini legal màxim de 60 dies.

Davant la inactivitat municipal, en data 31 de maig de 2011 es va formular per part de la CUP –com a entitat expressament autoritzada pels signants per a facilitar la tramitació de l’audiència- una queixa davant la Sindicatura de Greuges de Catalunya, que va ser resolta en data 28 de febrer de 2012 en el sentit d’exhortar a l’Ajuntament de donar compliment al reglament i en conseqüència convocar l’audiència pública.

Immediatament la CUP vam sol·licitar reunió amb el Paer en cap, en data 7 de març de 2012, per tal de vehicular la convocatòria de l’audiència, cedint sempre el protagonisme a la societat civil en aquest debat públic. Després del silenci del Paer en cap la CUP ha apel·lat a la Comissió de Salvaguarda de la Carta de Ciutadania (òrgan assessor de la Paeria en aquelles matèries relacionades amb la Carta de la ciutadania) demanant el seu pronunciament, però l’Ajuntament ni tan sols ens ha informat al respecte.

Arribats a aquest punt, després d’exhaurir totes les vies de diàleg possible i havent fet ja un requeriment previ en via administrativa el passat 4 d’abril de 2012, entenem que és voluntat de l’Alcalde de Lleida la de no acatar el Reglament de Participació i per tant només ens deixa la via judicial per obligar-lo a complir amb la legalitat i no defraudar el dret a la participació dels lleidatans i lleidatanes. Per això avui a la roda de premsa de les 13h hem anunciat que, si no es convoca l’audiència, la setmana que ve iniciarem el procediment judicial segons allò establert per la Llei de la jurisdicció contenciosa. Es tracta d’un recurs contenciós contra la inactivitat material de l’administració davant una obligació reglamentària instada per 230 lleidatans/es.

  • La portaveu de la CUP, Esther Sancho, ha afirmat que “és absolutament impresentable que, més d’un any després de presentar les signatures i de l’informe del síndic de greuges la Paeria incompleixi, de manera reiterada, el seu propi Reglament de participació “ i que “La CUP iniciarà la setmana que ve el procés contenciós administratiu per tal de garantir la participació i el dret d’audiència dels lleidatans i lleidatanes”.

  • Per la seva part, la Regidora de Participació, Dolors Arderiu, que estava present al final de la roda de premsa –en haver arribat a la seu de la regidoria en el moment de fer les anteriors declaracions- ha estat interpel·lada per la portaveu de la CUP per tal de conèixer el seu parer com a Regidora de Participació de la manca de compliment del Reglament de Participació Ciutadana, a la qual cosa ha contestat literalment davant els mitjans: “és que aquesta matèria no és del meu àmbit”. Resposta que ha merescut les corresponents preguntes de la portaveu, a les que ha respost: ser efectivament la Regidora de Participació, tenir el mateix interès que nosaltres en que es celebri l’audiència pública i s’ha compromès a traslladar l’ultimàtum a l’alcalde per evitar el procés judicial.

  • L’Alcalde de Lleida, Àngel Ros, acaba d’anunciar en un mitjà de ràdio que convocarà l’Audiència Pública de les Basses pel 24 de setembre de 2012. Arran d’aquest anunci verbal i extraoficia, que entenem es produeix a partir del nostre ultimàtum, però sense una convocatòria en forma que garanteixi que no es tracta d’una nova maniobra dilatòria de l’alcalde –recordem que públicament ja havia anunciat que convocaria l’audiència quan va ser-li-ho plantejat pel Síndic de Greuges al mes de març-, la CUP restarem a l’espera de rebre, la setmana que ve, formalment per escrit aquesta convocatòria i per la via legal que pertoca, abans de deixar córrer la via judicial. Decisió de la que us informarem puntualment.

A Lleida, el 19 de juliol de 2012.

19 de juliol de 2012