Sabadell: Prou repressió al dret de l’habitatge!

Davant l’event que ens exposa el comunicat del Moviment Popular de Sabadell (MPS) en suport a l’assemblea d’okupes de Sabadell:  “El proper 2 de novembre […]Davant l’event que ens exposa el comunicat del Moviment Popular de Sabadell (MPS) en suport a l’assemblea d’okupes de Sabadell:  “El

proper 2 de novembre a les 11 del matí als jutjats de Sabadell hi haurà

un judici en el que s'acusa a quatre joves de la ciutat del delicte

d'usurpació, aquest cas es refereix al 2007, a una de es moltes cases

okupades que durant aquells temps havia alliberat l'Assemblea d'Okupes

de Sabadell (OAS) per tal de denunciar l'especulació que patia la

nostra ciutat i per tal de mostrar la necessitat de crear espais de

trobada i de construcció social al marge de les lleis de mercat


Davant

aquesta nova acció repressiva, la Candidatura d’Unitat Popular de

Sabadell volem fer èmfasi en aquells punts que són necessàris per

afrontar aquesta situació:

 • Denunciem la

  manca de sensiblitat que es té des del consistori vers aquest tema i el

  fet que la no-acció converteix en còmplices l’equip de govern municipal

  del PSOE.
 • Demanem l’abolició de l’article 254.2 del codi penal.

  Mentre l’Estat no compleixi les seves pròpies lleis, com l’article 47

  de la constitució on es reconeix que “tots els espanyols tenen dret a

  un habitatge digne i adequat” i que “els poder públics promouran les

  condicions necessàries i establiran les normes pertinents per tal de

  fer efectiu aquest dret …”, és del tot cínic que es penalitzi

  l’alliberament d’espais.
 • En comptes de la violència repressiva

  jurídico-policial, el que cal són mesures per lluitar contra

  l’especulació i la manca d’habitatges i espais socials i culturals

  autogestionats.
 • Exigim a l’Ajuntament un estudi i un cens dels

  espais buits i abandonats de la ciutat de cara a la seva expropiació,

  rehabilitació i utilització adequada a les necessitats dels ciutadans i

  ciutadanes de Sabadell; un gravament fiscal exemplar a aquelles

  propietats d’habitatges que no hagin estat introduïdes en el mercat de

  lloguer; i l’establiment normatiu de l’obligarietat que en totes les

  noves promocions privades un 30% de l’oferta sigui destinada a

  habitatges de renda fixa i un altre 30% a habitatge social.


Finalment,

doncs, des de la CUP ens solidaritzem amb la lluita dels joves

anticapitalistes per aconseguir nous espais socials autogestionats i

habitatges assequibles.

“Perquè ens sobren els motius… És l’hora de reCUPerar Sabadell ! ! !”


Candidatura d’Unitat Popular de Sabadell

2 de novembre de 2009

2 de novembre de 2009