Sant Celoni: La CUP agraeix la confiança dipositada

La CUP vol agrair a tots els veïns i veïnes de Sant Celoni i la Batllòria la confiança que li han dipositat en aquestes eleccions […]La CUP vol agrair a tots els veïns i veïnes de Sant Celoni i la

Batllòria la confiança que li han dipositat en aquestes eleccions

municipals, unes eleccions que passaran a la història per haver estat

les primeres en què ha concorregut i en què ha obtingut dos regidors.

Però no és només el vot el que els vol agrair, sinó la col·laboració i

el suport constant i imprescindible que li han prestat al llarg

d’aquests tres anys i mig de feina. Sense l’esforç de tothom durant tot

aquest temps, i molt especialment durant els últims mesos, avui no

podríem estar celebrant l’entrada de la CUP a l’Ajuntament de Sant

Celoni.


Una forma diferent de fer política, basada en una cultura

democràtica i assembleària, i allunyada de la forma de funcionament

dels partits polítics tradicionals, que entenen la política com una

mena de modus vivendi i no com l’eina per construir una vila

socialment més justa i igualitària, ha fet que avui la CUP hagi

obtingut el suport necessari per entrar a la Casa de la Vila amb doble

representació.

Amb un programa polític confeccionat a

partir de les opinions i els suggeriments de tots els veïns i veïnes

que hi van participar, la CUP ha treballat molt fort, des de la base,

en diferents campanyes que han tingut sempre com a objectiu

l’aprofundiment en la democràcia participativa, la defensa d’una vila

integradora i sense desigualtats socials, el treball per un

desenvolupament econòmic, social i territorial sostenible en el marc

del Baix Montseny, la dinamització del teixit associatiu i la creació

d’una vila solidària amb tots els pobles.


 

La nova tercera força política fa públic el pressupost de la seva campanya i emplaça la resta de partits a fer el mateix


Fidel

a aquests principis, i practicant la transperència i l’honestadat en

els comptes exigible sempre a l’administració pública, la CUP fa públic

seguidament el pressupost de la seva campanya electoral i convida la

resta de formacions polítiques a fer el mateix. En aquest pressupost

s’hi detallen les despeses en concepte de campanya electoral i,

especialment, les fonts de finançament que han permès afrontar-les. Es

tracta, en definitiva, del pressupost modest d’una formació política

que entén que s’ha de reduir el cost del que els partits gasten en

campanyes, moltes de les quals tan sols d’imatge i lluny de la lluita

ideològica i de les idees que des de la CUP es defensen.

30 de maig de 2007