Sant Celoni: La CUP presenta 15 esmenes al Pressupost 2009

La CUP ha presentat en roda de premsa el document pdf Propostes d'esmenes al Pressupost 2009 amb l'objectiu d'iniciar un debat sobre les mancances detectades […]La CUP ha presentat en roda de premsa el document pdf Propostes

d'esmenes al Pressupost 2009 amb l'objectiu d'iniciar un debat sobre

les mancances detectades al Pressupost 2009 presentat per CiU en el

darrer Ple municipal de 30 d'abril (8 vots en contra del PSC-PSOE, 7

vots a favor de CiU i 2 abstencions de la CUP) i incorporar-hi les

nostres propostes.


Com ja vam anunciar en el seu moment, des de la CUP vam optar per l'abstenció perquè la proposta presentada no incorporava les mesures necessàries per encarar amb fermesa la crisi ni tampoc les polítiques públiques necessàries per ajudar els sectors socials més necessitats. L’objectiu final de la CUP passava per introduir, en la fase d’al·legacions, les modificacions necessàries per fer front a les mancances detectades.

Davant la situació d’estancament provocada per la no aprovació dels pressupostos, la CUP, exercint un sentit de responsabilitat envers la vila, ha dut a terme una roda de converses amb diversos responsables de diferents àrees (Educació, Comunitat i Recursos humans) per detectar els principals dèficits existents en algunes de les actuals polítiques municipals. L’anàlisi d’aquestes necessitats i mancances detectades ens ha portat a elaborar aquest document d’esmenes al Pressupost 2009 amb l’objectiu de pal·liar les necessitats més urgents de la nostra vila, fent especial èmfasi a les necessitats socials i educatives.

Seguint la lògica de la transparència que tantes vegades hem demanat, fem públic aquest document en el mateix moment que el fem arribar a l’actual equip de Govern amb l’objectiu d’encetar un procés que l’incorpori a l'esmentat Pressupost. La nostra intenció passa per encetar un debat públic i apropar la ciutadania a les necessitats més urgents de la vila.

11 de juny de 2009