El Secretariat Nacional de la CUP inicia el seu procés de renovació amb la mirada posada als nous reptes estratègics

Un equip d’entre 50 i 60 militants escollits per les assemblees proposaran una candidatura col·lectiva 


La CUP inicia el procés de renovació del nou Secretariat Nacional, tal i com es va aprovar a l’Assemblea Nacional celebrada el passat 14 de juliol a Celrà, amb la creació de l’Equip 50/60, que s’encarregarà d’elaborar una candidatura col·lectiva per a presentar a les eleccions internes per a escollir un nou secretariat. 

Com a acord polític de l’Assemblea Nacional de Celrà, el Secretariat Nacional de la CUP ha iniciat el procediment per la creació de l’Equip 50/60, un òrgan col·legiat que tindrà com a objectiu desenvolupar un pla de treball estratègic, organitzatiu i comunicatiu a partir dels compromisos adquirits a l’assemblea i també d’elaborar una proposta de candidatura col·lectiva per a presentar al procés d’elecció d’un nou Secretariat Nacional, així com la conformació de futurs nous equips de l’estructura nacional. Per aquest motiu, el Secretariat Nacional també inicia el procés de renovació de l’equip que actualment el conforma. 

El procés de creació de l’Equip 50/60 consta de quatre fases i té la voluntat de construir un gran equip, integrat per militants representants de tot el territori, amb capacitat d’impulsar un treball polític i organitzatiu estable i durador que pugui articular propostes polítiques compartides.  

A la primera fase, que va iniciar el 5 d’agost i que culmina el pròxim 18 de setembre, les Assemblees Locals i Territorials poden formular propostes de noms per integrar l’Equip 50/60, amb un màxim de deu persones per Assemblea Territorial. A partir d’aquí, en una segona fase, les assemblees valoraran, segons els criteris acordats prèviament, qui integrarà els 50/60 noms i posteriorment,  el llistat definitiu serà escollit al Consell Polític del 5 d’octubre. 

En la fase tercera del procés, les 50/60 persones militants acordades al Consell Polític impulsaran una dinàmica de trobades de debat, de discussió i treball polític sobre la base dels acords de l’Assemblea Nacional, de forma coordinada amb el Secretariat Nacional i el Grup Parlamentari de la CUP Crida Constituent. A la quarta i última fase, l’Equip 50/60 nomenat pel Consell Polític, presentarà una candidatura col·lectiva i les candidatures individuals que considerin oportunes al procés d’elecció d’un nou Secretariat Nacional, que iniciarà el 7 d’octubre, i on també s’hi podran presentar d’altres candidatures individuals i col·lectives i que finalitzarà al Consell Polític del 9 de novembre, amb la ratificació. 

17 de setembre de 2019