Tarragona: La CUP presenta un prec sobre l’actuació de la Guàrdia Urbana

La Candidatura d'Unitat Popular (CUP) ha lliurat al registre general de l'Ajuntament de Tarragona (registre d'entrada núm. 24770) un prec amb tres peticions al consitori […]La Candidatura d'Unitat Popular (CUP) ha lliurat al

registre general de l'Ajuntament de Tarragona (registre d'entrada núm.

24770) un prec amb tres peticions al consitori totes elles referents a

l'activiat que com a policía política al servei del bipartit està duent

a terme la Guàrdia Urbana.

En aquest prec, la CUP demana a l’Ajuntament de Tarragona:

Que

realitzi les gestions necessàries per esbrinar si la Guàrdia Urbana

està bastint una base de dades o fitxer a partir de les opcions

polítiques i/o sindicals de la ciutadania.

Que l’Ajuntament de

Tarragona faci les gestions necessàries per a informar la ciutadania

sobre l’ús que es derivarà del material fotogràfic realitzat a la

manifestació del 1er de maig.

Que l’Ajuntament de Tarragona garanteixi la compatibilitat entre el dret a manifestar-se i el dret a la intimitat.


El prec sorgeix arran de l'actitud de la Guàrdia

Urbana a la manifestació convocada el passat 1 de maig a la tarda

agents de paisà, que algunes persones van identificar com a membres de

la Guàrdia Urbana van disparar desenes de fotografies de les persones

assistents a la manifestació. Quan la manifestació va arribar a la

plaça de la font un d’aquests agents va entrar a l’edifici del Palau

Consistorial, amb permís de la persona que custodiava l’entrada i va

situar-se darrere dels vidres de la balconada principal per continuar

disparant fotografies, aquest cop de forma més dissimulada.

El

procediment va consistir en fotografiar sense miraments primers plans

de tots els assistents a la manifestació del primer de maig, a banda de

les inevitables fotografies generals.

Els agents que

realitzaven aquesta tasca ho feien de paisà barrejats entre les

persones que participaven a la manifestació i, com hem apuntat, des de

darrere els vidres de la balconada de l’Ajuntament. En cap moment van

voler identificar-se.

16 de juny de 2009