Valoració dels 100 primers dies del govern de CiU a Vilanova i la Geltrú

La Candidatura d’Unitat Popular va decidir no pronunciar-se sobre l’acció de govern els primers 100 dies del mateix. Ni per respondre als posicionaments i anuncis […]


La Candidatura d’Unitat Popular va decidir no pronunciar-se sobre l’acció de govern els primers 100 dies del mateix. Ni per respondre als posicionaments i anuncis que des del Diari de Vilanova van fer determinats regidors a través d’entrevistes, ni per donar la pròpia versió pública de cada decisió. Vam entendre just donar 100 dies al nou govern perquè aquest conegués la situació de l’Ajuntament, de les diferents regidories i sobretot de l‘estat de comptes.

Només l’afer de PIVSAM ens va obligar a donar una versió pròpia dels fets als mitjans. Les formes i el contingut de la roda de premsa per explicar l’estat de comptes del govern també ens ha obligat, en aquest cas al Ple, a prendre posició. Ambdós esdeveniments han fet minvar la confiança de la CUP en el nou govern, fet no obstant això que no farà variar la feina i posició de la Candidatura d’Unitat Popular, que és la de treballar sense pausa per la ciutat, especialment front a la situació de crisi.

Passats aquests 100 dies, la CUP creu necessari fer una primera valoració del nou govern, no en termes de bo o dolent, ja que no és el nostre govern i no ens pertoca a nosaltres jutjar en aquests termes, sinó a la ciutadania en tot cas, sinó en aspectes concrets.

Promoció econòmica

El govern de Neus Lloveras va posar l’accent durant la campanya electoral i  posteriorment en la promoció econòmica com a clau del proper mandat. Sense dubte, totes les forces polítiques de la ciutat són conscients de la situació de crisi econòmica i de la necessitat de posar totes les facilitats a la generació de nous llocs de treball, missió que comporta també prendre consciència de nous camps econòmics. El govern ha mantingut fins a dia d’avui algunes reunions sectorials amb empresaris, de les quals la CUP n’ha tingut coneixement per la premsa, però fins ara no s’ha formulat cap iniciativa concreta nascuda del nou govern. Des de la CUP volem advertir, davant de certs anuncis, que la crisi i la manca de llocs de treball no pot ser excusa per fer tributacions injustes (exempció total d’impostos per a les empreses grans), ni per incomplir els mínims de protecció ambiental de l’entorn, cas que es desenvolupessin segons quins projectes turístics o immobiliaris, ni per substituir serveis públics amb criteris socials per privatitzacions encobertes. Prendre mesures en aquest sentit no serà senyal de govern innovador i emprenedor, sinó cedir a demandes de sectors empresarials molt concrets que no aporten valor afegit ni perspectiva de futur.

Estat de comptes i mesures econòmiques

Ordenar i fer públic l’estat de comptes de l’Ajuntament ha estat i és un dels actius polítics del nou govern, a parer de la CUP. Després de quatre anys d’informació escassa i ombres en el càlcul pressupostari, la CUP agraeix l’informe d’intervenció, malgrat discrepar fortament del missatge mediàtic donat en roda de premsa, que ha confós sobremanera la població: flac favor a la transparència i el dret a la informació, si a sobre l’acció mediàtica no ve acompanyada de la publicació de l’informe d’intervenció. La CUP estudiarà les mesures d’estalvi pressupostari que formuli el govern, com la pràctica eliminació de càrrecs de confiança que ha suposat un estalvi anual de 400.000 euros per a l’Ajuntament, o la substitució d’oficines en lloguer per oficines dins dels edificis de propietat municipal, que la CUP porta anys reclamant. Esperem, doncs, la corresponent proposta de reestructuració pressupostària.

Participació i transparència

El nou govern municipal va iniciar el mandat imbuït de certes proclames a favor de la transparència i la participació. La votació favorable a la moció de la CUP sobre l’Audiència Pública per part de tot el Ple així ho acrediten. Això no obstant, la CUP no acceptarà que s’usi la participació en va ni amb finalitats discursives propagandístiques. En el discurs de presa de possessió de la nova alcaldessa, aquesta va assegurar comissions informatives participatives, quan volia dir deliberatives, fet que, com a exemple, va suscitar que diferents entitats i persones s’adrecessin a la CUP per preguntar si finalment les comissions informatives serien obertes al públic, extrem fals. També el nou govern va prometre una redacció participativa del PAM en declaracions al Diari. Fins ara, però, les úniques reunions participades que ha dut a terme el govern han estat amb empresaris: per la Fira i amb el sector hoteler.

En finalitzar els 100 dies la CUP ha entrat el primer plec de preguntes i demandes d’informació per escrit al govern, que es va comprometre durant l’oposició i des de la investidura del nou govern a facilitar la informació completa i en el termini d’un mes com marca el ROM i com incomplia sistemàticament l’anterior govern. Confiem en la correcta gestió del nou govern pel que fa a la transparència informativa. Això no obstant, la gestió de l’afer de PIVSAM, tal i com ja vam dir en roda de premsa, ha minvat la confiança del nostre grup amb el nou govern, ateses les informacions contradictòries, les versions discordants i la manca de tacte i sinceritat política en aquest assumpte.

Urbanisme

La CUP no pot sinó estar en contra de les declaracions del regidor d’urbanisme el mes de juliol al Diari de Vilanova en què es mostrava favorable d’urbanitzar l’Ortoll. La CUP tampoc podrà estar d’acord amb qualsevol proposta d’obertura del carrer Dr Zamenhof o la Rambla Arnau de Vilanova a través de l‘Ortoll sense un debat i revisió a fons del paper d’aquest territori a la nostra ciutat.

Govern i oposició

Un govern en minoria exigeix una cultura democràtica de la negociació i la participació. La CUP vetllarà perquè això signifiqui una major participació de la ciutadania ens els afers públics, i com ja es va comprometre al principi del mandat, multiplicarà la seva acció a la institució per estar a l’alçada en la formulació de propostes pròpies i la reformulació de les propostes de la resta de grups, principalment del govern. Ara bé, la CUP no està disposada a què només passin per l’oposició els temes de difícil decisió pel govern, mentre la resta de temes es porten des de Junta de Govern sense informació. No tenim cap indici que la situació sigui ara així, però en tot cas així ho volem fer públic.

D’altra banda, reiterem la nostra voluntat que els temes es parlin entre govern i oposició conjuntament, no en reunions bilaterals govern?grup municipal, i que les comissions informatives siguin l’espai per defecte on parlar aquests temes, excepte si són necessaris altres formats per motius de força major. El govern òbviament governa, però un govern en minoria exigeix unes normes de joc determinades.

Conclusions

100 dies després de la constitució del nou govern, la ciutat encara no sap quines seran les línies mestres de l’obra de govern i la seva concreció en projectes o mesures. En tot cas, les primeres mesures empreses pel que fa a la reducció de càrrecs de confiança i l’encàrrec de l’informe d’intervenció , la CUP les valora positivament. No així l’estratègia comunicativa, tant amb els grups a l’oposició com amb la ciutadania o els propis treballadors de la casa: no arregla cap problema pràctic ni polític, i genera confusió i alarma.

La CUP, com ja es va comprometre, tindrà una posició activa i proactiva en el Ple Municipal, cercant el benefici col?lectiu per a la ciutat, però tal i com vam dir, ni estarem al servei d’uns ni servirem de coartada als altres, sinó que mantindrem la nostra independència i el nostre programa.

28 de setembre de 2011