Vic: Acte a la Guixa

Aquest dijous la CUP de Vic ha celebrat el penúltim acte de la campanya electoral per a les eleccions municipals del proper diumenge 27 de […]Aquest dijous la CUP de Vic ha celebrat el penúltim

acte de la campanya electoral per a les eleccions municipals del proper

diumenge 27 de maig.


Francesc Ribera,

Titot
, ha començat l’acte fent un paral·lelisme entre la seva presència a La Guixa i la del trobador

Guillem de Berguedà fa 850 anys, que hi va participar en una campanya. Tot

seguit, ha explicat les raons de l’esquerra independentista per presentar-se a

les eleccions municipals.


Posteriorment, Quim

Soler
ha explicat els quatre eixos programàtics de la Cup de Vic centrats en

l’especifitat dels barris i, més concretament de La Guixa. Després d’explicar que La Guixa ha de tenir un

tractament diferent per part de l’Ajuntament per la seva característica de

poble, ha exposat que el Pla Territorial de les Comarques Centrals, actualment

en fase d’esmenes, preveu considerar urbanitzable tot el corredor que va del

final de Vic fins a La Guixa

i ha reclamat que des de l’Ajuntament es facin esmenes per tal de canviar

aquest aspecte. Els altres eixos del programa són la cohesió social, la defensa

de la nació, la cultura i la llengua catalanes i la participació ciutadana. En

aquest darrer sentit, ha proposat la creació d’Assemblees de Barri

autogestionades que decideixin en els aspectes que afecten cada barri per tal

que l’Ajuntament actuï a partir de les necessitats de la gent de cada un dels

barris de la ciutat.


Al final de l’acte,

hi ha hagut un torn d’intervencions del públic on s’ha fet palesa l’oposició

dels veïns de La Guixa

al creixement desmesurat que hi ha projectat en els propers anys.


Per acabar, Francesc

Ribera ha demanat als assistents el vot per la Cup perquè ‘el nostre horitzó no és el que les

lleis ens permeten, sinó el que la gent vol per a la Ciutat i per al país
’.

25 de maig de 2007