Vic: Denúncia interposada per Josep Anglada

La Candidatura d’Unitat Popular de Vic reitera que no té cap implicació en les pintades que es van fer a Vic la nit del passat […]La Candidatura d’Unitat Popular de Vic reitera que no té cap implicació

en les pintades que es van fer a Vic la nit del passat 5 d’abril. Martí

Roca i Pou havia format part de la nostra organització i de la nostra

llista electoral per a les eleccions municipals de l’any 2003, però

després del dia de les eleccions d’aquell any va deixar de formar-ne

part.


Des d’aquell mateix moment entenem que no podem fer-nos responsables dels seus actes. Tal com ja vam dir en l’anterior comunicat, mostrem el mateix rebuig que qualsevol altre ciutadà de Vic per aquests actes vandàlics.


La CUP de Vic no ha mentit en cap moment sobre els fets, i per les accions de persones totalment alienes a nosaltres hem vist perjudicada la bona imatge que ens hem treballat en els darrers anys.

Per tot el que ha succeït, exigim que Plataforma per Catalunya rectifiqui les seves declaracions contra la CUP.

Així mateix, exigim una rectificació pública per part de Xavier Solà, primer tinent d’alcalde de l’ajuntament de Vic i membre del grup municipal de Convergència Democràtica de Catalunya, que va responsabilitzar públicament els nostres dos regidors dels actes esmentats en el darrer ple de l’ajuntament.


 

14 d'abril de 2008