Viladamat: La CUP contra la decisió de l’equip de govern de Viladamat de posar càmeres de vigilància

Des de la Candidatura d’Unitat Popular de Viladamat volem fer pública la nostra disconformitat amb la mesura adoptada per l’equip de govern de posar càmeres […]Des de la Candidatura d’Unitat Popular de Viladamat volem fer pública la

nostra disconformitat amb la mesura adoptada per l’equip de govern de posar

càmeres de vigilància als carrers i places del municipi. Segons la informació

donada en l’últim ple, l’alcalde podrà controlar des de casa seva, via

Internet, aquestes càmeres. Des de la CUP, a més d’entendre aquest fet com un

atemptat a la intimitat de les persones – ja que aquestes càmeres estaran

gravant tot el que es faci durant el dia – creiem que és una mesura

completament desproporcionada per a un poble de 450 habitants com Viladamat. No

ho és només per la despesa econòmica que comportarà, sinó també perquè no hi ha

cap tipus de justificació per prendre aquesta mesura, a més de la dubtosa

efectivitat que podrien tenir. Des de la CUP creiem que hi ha mesures molt més

efectives que les de posar càmeres de vigilància als carrers per tal d’evitar que

es facin bretolades.


La CUP considerem desproporcionat que

l’equip de govern es gasti gairebé 4000€ en aquesta mesura i en canvi no

inverteixi els diners suficients en altres àrees com cultura, en atenció a la

gent gran o en pagar íntegrament l’enrajolat de les voreres dels carrers.
La mesura de posar càmeres ve condicionada

per diversos descuits que s’han produït, per part de l’equip de govern, a

l’hora de  tancar  l’ajuntament durant la nit, combinat amb

petites bretolades que s’hi han comès. Tot i 

això, no creiem que la gent de Viladamat ho hagin de pagar amb la seva

intimitat; hi ha altres formes més educatives d’ensenyar civisme, i per tant

els diners es poden destinar a educadors socials, activitats de participació

per la gent més jove, etc.


 


 

13 de febrer de 2007