Vilafranca: La CUP demana una taula de partits on negociar ordenances i pressupostos

La CUP de Vilafranca del Penedès ha reclamat que es convoqui una taula de partits per tal de fer una negociació multilateral de les Ordenances […]La

CUP de Vilafranca del Penedès ha reclamat que es convoqui una taula de

partits per tal de fer una negociació multilateral de les Ordenances

Fiscals i els Pressuposts Municipals pel 2009. En conferència de

premsa, Xavier Navarro, Otger Amatller i Jordi Salvia van comunicar que

la CUP estava perfilant les seves propostes de cara a la negociació que

es durà a terme en les properes setmanes, i que l'esquerra

independentista rebutjarà reunions bilaterals en aquesta negociació.


La

CUP creu que la crisi del sistema neoliberal ens obliga a actuar amb

responsabilitat social i per tant, s'han d'aconseguir unes ordenances i

uns pressupostos de consens treballats de manera multilateral. El

govern municipal ha reaccionat davant la iniciativa convocant una junta

de portaveus per tractar aquesta qüestió.


Els portaveus de la

CUP van començar la trobada amb els mitjans de comunicació dibuixant

l'escenari econòmic, social i polític en la que es troba Vilafranca.

L'esquerra independentista considera que l'aprovació de les Ordenances

i els Pressupostos pel 2009 tenen una transcendència extraordinària

principalment per tres factors:

1.- A nivell

mundial ens trobem davant d'un col·lapse del sistema capitalista

neoliberal. La crisi econòmica, alimentària, financera, del sector de

la construcció i energètica, i que tot just comença a despuntar, tindrà

una gran incidència en l'economia del nostre municipi i és de vital

importància afrontar aquest nou repte que se'ns planteja, sinó volem

patir una ràpida desestructuració social.

2.-

Tot i no ser una situació nova, els municipis catalans sota

administració espanyola hem d'afrontar però, un altre obstacle:

l'espoli fiscal a què ens sotmet l'Estat. Tot i les negociacions

obertes entre la Generalitat de Catalunya i el Govern Espanyol per tal

de millorar el finançament de Catalunya hem de ser conscient que cap

acord amb l'estat solucionarà aquesta qüestió i que els primers de

patir-ne les conseqüències són les administracions locals.

3.-

La situació d’estancament i la correlació de forces existent actualment

al consistori vilafranquí. L’evolució de la present legislatura ha

posat de manifest les dificultats de l’actual equip de govern d’arribar

a acords amb la resta de forces polítiques i de gestionar de manera

eficaç el municipi.

La CUP va recordar que en els darrers anys,

de manera irresponsable i insostenible, els municipis catalans sotmesos

a un mal finançament per part de la Generalitat i l'Estat, han anat

engreixant les arques locals a través dels diners generats per la

construcció urbanística i l'especulació amb el sòl. Xavier Navarro, en

aquest punt va sentenciar que "Vilafranca, com és conegut per tothom,

ha estat un trist exemple d'aquesta situació".

Navarro

va continuar afegint que el col·lapse del sistema financer ha provocat

una parada en el model de construcció i per tant, de la font

d’ingressos basada en aquesta mala política. Lògicament aquesta parada

forçada d'ingressos provinents de la construcció es notarà de manera

molt important en les inversions municipals de cara als anys vinents.

Per la CUP però, les dificultats no acaben aquí, i a dia d'avui ja hem

començat a notar els efectes de la crisi del sistema neoliberal amb les

deslocalitzacions empresarials, el tancament de petits comerços,

l'augment de l'atur, una inflació a l'alça, etc. L'esquerra

independentista apunta que Vilafranca del Penedès no es troba aïllada

d'aquesta crisi i els efectes fa dies que s'han començat a notar en el

nostre municipi.


Otger

Amatller va afirmar en aquest sentit que "tenim reptes importants

davant nostre que cal afrontar amb polítiques que ens permetin ajudar a

superar la crisi a les persones més desafavorides i a mantindré una

societat cohesionada capaç de transformar aquesta realitat". Amatller

va concloure que "conscients que cal assumir aquest escenari amb

responsabilitat i valentia, fem una crida a la resta de forces

polítiques presents a l'Ajuntament a treballar de forma multilateral i

unitària l'elaboració de les Ordenances Fiscals i els Pressupostos

Municipals del 2009. Per aquest mateix motiu, rebutgem qualsevol

negociació bilateral per a l’aprovació d’aquests dictàmens." La CUP

entén que per tal d'abordar aquest escenari, cal convocar de manera

immediata una taula de partits per tal de començar a treballar en

aquest sentit.

Primeres reaccions a la iniciativa de la CUP

La

roda de premsa celebrada per la CUP ja ha provocat les primeres

reaccions. Des del departament d'alcaldia s'ha comunicat que es

convocarà una Junta de Portaveus per tal de tractar aquesta qüestió. La

junta ha estat convocada pel proper dilluns 13 d'octubre a les 19,00h a

la Casa de la Vila, amb els següents punts a l'ordre del dia:

– Mesures municipals en relació crisi econòmica.

– Proposta ordenances

– Proposta modificació pressupostos 2008

– Proposta pressupost 2009

En

aquesta reunió la CUP explicarà a la resta de forces polítiques, i a

l'equip de govern, quines són les prioritats de l'esquerra

independentista en ordenances i pressupostos i es farà especial èmfasi

en la necessitat d'incloure el teixit associatiu en aquestes

negociacions multilaterals.


 

10 d'octubre de 2008