Vilafranca: La CUP fa valoració sobre urbanisme i habitatge després del segon Punt de Trobada

El passat dijous 18 de març, la CUP va celebrar el segon Punt de Trobada per a l'elaboració del programa participatiu de la CUP per […]El

passat dijous 18 de març, la CUP va celebrar el segon Punt de Trobada

per a l'elaboració del programa participatiu de la CUP per a la

legislatura 2011-2015.


En aquest punt de trobada es va debatre

sobre les polítiques d'habitatge i urbanisme a la Vila (com s'ha

arribat a l'estat actual i quines polítiques es poden implementar per

tal de millorar aquesta situació). Entre les conclusions a les quals es

va arribar es va constatar que, tot i el fort creixement urbanístic que

ha patit la vila durant els darrers anys, aquest no s'ha traduït en una

millora en l'accés a l'habitatge, sinó més aviat el contrari. Els preus

de l'habitatge han augmentat en lloc de reduir-se. Pensem que això és

degut al fort component especulatiu que ha tingut el creixement

urbanístic cosa que sempre hem denunciat des de la CUP. D'altra banda,

aquest creixement urbanístic i de població no ha anat acompanyat del

corresponent creixement en serveis públics.


D'altra banda, el fort creixement urbanístic,

molts cops poc planificat, ha generat desequilibris a la vila: nous

barris a mig construir, zones cèntriques degradades, problemes de

mobilitat, saturació de serveis, etc… En aquest sentit es van debatre

diferents línies de treball per tal de solucionar aquests problemes i

corregir les deficiències generades per aquest model de creixement

excessiu i especulatiu. Entre d'altres destaquen: apostar per

l'habitatge de lloguer, prioritzar la urbanització d'espais dins de la

trama urbana ja construïda en lloc de la perifèria, rehabilitació

d'habitatges, i la gestió per part de l'Ajuntament d'un ampli parc

d'habitatge protegit de lloguer a la vila. Aquestes són mesures que

estan a les mans de l'administració local i que podrien afavorir una

millor gestió urbanística i facilitar l'accés a un habitatges digne per

a tothom.

Aprofitem també per anunciar que el proper dijous 15 d'abril farem el proper Punt de Trobada sobre Treball,

a l'Escorxador Municipal de Vilafranca a les 20h (Sala 1). En aquest

punt de trobada debatrem sobre aquells aspectes relacionats amb el món

laboral: atur, formació, precarietat laboral, situacions de

discriminació en l'entorn laboral, etc… Analitzarem quines són les

causes de la situació actual i quines en poden ser les solucions,

sempre des d'una òptica municipalista.

Només ens queda recordar

que els punts de trobada són oberts a tots els vilafranquins i

vilafranquines que hi vulguin participar. Així doncs us hi esperem a

tots i totes.

Candidatura d'Unitat Popular

Vilafranca del Penedès

6 de març de 2010

7 d'abril de 2010